Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2019 09:23 SP.0050.3.495.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.11.2019 08:24 SP.0050.3.494.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.11.2019 08:18 SP.0050.3.493.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
27.11.2019 13:33 SP.0050.3.492.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 13:30 SP.0050.3.491.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
27.11.2019 13:27 SP.0050.3.490.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 13:25 SP.0050.3.489.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 13:22 SP.0050.3.488.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami
27.11.2019 13:17 SP.0050.3.487.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 13:14 SP.0050.3.486.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 13:11 SP.0050.3.485.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
27.11.2019 13:08 SP.0050.3.484.2019 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
27.11.2019 13:05 SP.0050.3.483.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 13:01 SP.0050.3.482.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
27.11.2019 12:57 SP.0050.3.481.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 12:55 Sp.0050.3.480.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 12:52 SP.0050.3.479.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 12:47 SP.0050.3.478.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 12:43 SP.0050.3.477.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
27.11.2019 10:42 SP.0050.3.476.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
27.11.2019 10:39 SP.0050.3.475.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.11.2019 10:36 SP.0050.3.474.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2019 13:50 SP.0050.3.473.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2019 13:47 SP.0050.3.472.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
20.11.2019 13:44 SP.0050.3.471.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
20.11.2019 13:41 SP.0050.3.470.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
20.11.2019 13:38 SP.0050.3.469.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
20.11.2019 13:34 SP.0050.3.468.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
20.11.2019 13:31 SP.0050.3.467.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej
20.11.2019 13:28 SP.0050.3.466.2019 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
20.11.2019 13:25 SP.0050.3.465.2019 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
20.11.2019 13:22 SP.0050.3.464.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
20.11.2019 13:20 SP.0050.3.463.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
20.11.2019 13:17 SP.0050.3.462.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.11.2019 13:14 SP.0050.3.461.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.11.2019 13:11 SP.0050.3.460.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.11.2019 13:08 SP.0050.3.459.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2019 13:06 SP.0050.3.458.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.11.2019 13:02 SP.0050.3.457.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.11.2019 09:12 SP.0050.3.456.2019 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020-2041 oraz projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałem informacyjnym
18.11.2019 11:37 SP.0050.3.455.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawacha powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.11.2019 11:34 SP.0050.3.454.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.11.2019 11:31 SP.0050.3.452.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
18.11.2019 11:28 SP.0050.3.451.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.11.2019 11:26 SP.0050.3.450.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
18.11.2019 11:23 SP.0050.3.449.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.11.2019 11:21 SP.0050.3.448.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.11.2019 11:18 SP.0050.3.447.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.11.2019 11:15 SP.0050.3.446.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.11.2019 17:48 SP.0050.3.445.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 3 4 5 6 następna