Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2019 15:26 SP.0050.3.122.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
17.04.2019 15:25 SP.0050.3.121.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
17.04.2019 15:24 SP.0050.3.120.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat
17.04.2019 15:23 SP.0050.3.119.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.04.2019 15:21 SP.0050.3.118.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.04.2019 15:20 SP.0050.3.117.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.04.2019 15:19 SP.0050.3.116.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.04.2019 15:17 SP.0050.3.115.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.04.2019 15:15 SP.0050.3.114.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.04.2019 15:14 SP.0050.3.113.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.04.2019 15:11 SP.0050.3.112.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
17.04.2019 15:10 SP.0050.3.111.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
04.04.2019 16:46 SP.0050.3.110.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.04.2019 16:42 SP.0050.3.109.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.04.2019 16:40 SP.0050.3.108.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.04.2019 16:35 SP.0050.3.107.2019 w sprawie zmian budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
04.04.2019 16:32 SP.0050.3.106.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.04.2019 16:24 SP.0050.3.105.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.04.2019 16:07 SP.0050.3.104.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.04.2019 16:01 SP.0050.3.103.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.04.2019 15:59 SP.0050.3.102.2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2018 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2041, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska za 2018 rok
29.03.2019 11:23 SP.0050.3.101.2019 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
29.03.2019 11:21 SP.0050.3.100.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.03.2019 11:15 SP.0050.3.099.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.03.2019 11:12 SP.0050.3.098.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawcha powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.03.2019 11:10 SP.0050.3.097.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.03.2019 11:07 SP.0050.3.096.2019 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.03.2019 11:03 SP.0050.3.095.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.03.2019 11:00 SP.0050.3.094.2019 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.03.2019 10:56 SP.0050.3.093.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
29.03.2019 10:54 SP.0050.3.092.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.03.2019 10:52 SP.0050.3.091.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.03.2019 10:50 SP.0050.3.090.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.03.2019 10:48 SP.0050.3.089.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.03.2019 10:45 SP.0050.3.088.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.03.2019 10:19 SP.0050.3.087.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.03.2019 10:16 SP.0050.3.086.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.03.2019 10:12 SP.0050.3.085.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
29.03.2019 10:09 SP.0050.3.084.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
27.03.2019 12:47 SP.0050.3.083.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.03.2019 12:43 SP.0050.3.082.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.03.2019 12:10 SP.0050.3.081.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.03.2019 12:07 SP.0050.3.080.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.03.2019 12:05 SP.0050.3.079.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
25.03.2019 12:03 SP.0050.3.078.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.03.2019 12:01 SP.0050.3.077.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
25.03.2019 11:55 SP.0050.3.076.2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.61.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
19.03.2019 11:29 SP.0050.3.075.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 201
19.03.2019 11:26 SP.0050.3.074.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
19.03.2019 11:22 SP.0050.3.073.2019 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej

1 2 3 następna