Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2019 10:05 PR.0003.99.2019 Interpelacja Nr PR.0003.99.2019 w sprawie włączenia do sieci monitoringu miejskiego nowo oddanego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3
11.04.2019 10:03 PR.0003.98.2019 Interpelacja Nr PR.0003.98.2019 w sprawie zabudowy lustra w okolicy wyjazdu z ul. Kolistej na ul. Pokoju
11.04.2019 10:01 PR.0003.97.2019 Interpelacja Nr PR.0003.97.2019 w sprawie wymiany słupów oświetleniowych przy ul. H. Wieniawskiego
11.04.2019 09:59 PR.0003.96.2019 Interpelacja Nr PR.0003.96.2019 w sprawie postawienia koszy na śmieci w tzw. Lasku Bolońskim oraz w okolicy gródka średniowiecznego w Bykowinie
11.04.2019 09:58 PR.0003.95.2019 Interpelacja Nr PR.0003.95.2019 w sprawie postawienia wiat przystankowych w Bykowinie i Kochłowicach
11.04.2019 09:54 PR.0003.94.2019 Interpelacja Nr PR.0003.94.2019 w sprawie udostępnienia dokumentacji dotyczącej wykonania inwestycji pn. "Likwidacja zastoiska wodnego w związku z powstaniem niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu cieku Bielszowickiego na O.G. KWK Ruda Ruch Pokój z tytułu usuwania szkód górniczych"
11.04.2019 09:53 PR.0003.93.2019 Interpelacja Nr PR.0003.93.2019 w sprawie uprzątnięcia terenu wzdłuż ul. Gwareckiej
03.04.2019 08:53 PR.0003.92.2019 Interpelacja Nr PR.0003.92.2019 w sprawie wykonania remontu ul. Wyzwolenia
28.03.2019 09:33 PR.0003.91.2019 Interpelacja Nr PR.0003.91.2019 w sprawie oświetlenia ul. Kochłowickiej
26.03.2019 14:56 PR.0003.90.2019 Interpelacja Nr PR.0003.90.2019 w sprawie naprawy studzienek na ul. Oświęcimskiej
26.03.2019 14:50 PR.0003.89.2019 Interpelacja Nr PR.0003.89.2019 w sprawie sposobu zgłaszania nielegalnych zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego
22.03.2019 12:59 PR.0003.88.2019 Interpelacja Nr PR.0003.88.2019 w sprawie odniesienia się do odmowy wprowadzenia w Rudzie Śląskiej "Standardów Rowerowych"
22.03.2019 12:57 PR.0003.87.2019 Interpelacja Nr PR.0003.87.2019 w sprawie remontu miejskiej drogi wewnętrznej przy ul. Kokotek od numeru 58 do 40
22.03.2019 12:54 PR.0003.86.2019 Interpelacja Nr PR.0003.86.2019 w sprawie remontu wiaty przystankowej oraz demontażu byłego kiosku ruchu - na przystanku tramwajowym Ruda Śląska - Inkubator przy ul. K. Goduli
22.03.2019 12:52 PR.0003.85.2019 Interpelacja Nr PR.0003.85.2019 w sprawie utworzenia wybiegu dla psów przy ul. Przedszkolnej i Tylnej na działce nr 389/48 ZL1
22.03.2019 12:49 PR.0003.84.2019 Interpelacja Nr PR.0003.84.2019 w sprawie zapewnienia podstawowych mediów mieszkańcom ul. Piaskowej
22.03.2019 12:44 PR.0003.83.2019 Interpelacja Nr PR.0003.83.2019 w sprawie naprawy ławek
22.03.2019 12:42 PR.0003.82.2019 Interpelacja Nr PR.0003.82.2019 w sprawie podłączenia zabudowań w rejonie ul. Nowowiejskiej do kanalizacji sanitarnej oraz remont tejże ulicy
22.03.2019 12:40 PR.0003.81.2019 Interpelacja Nr PR.0003.78.2019 w sprawie znaku/lustra umiejscowionego na skrzyżowaniu ulicy Kłodnickiej i Gojawiczyńskiej
22.03.2019 12:39 PR.0003.80.2019 Interpelacja Nr PR.0003.80.2019 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ul. Nowy Świat
22.03.2019 12:37 PR.0003.79.2019 Interpelacja Nr PR.0003.79.2019 w sprawie usunięcia wszystkich odpadów śmieciowych w stawie przy ul. Kokota
22.03.2019 12:34 PR.0003.78.2019 Interpelacja Nr PR.0003.78.2019 w sprawie ustawienia znaku "uwaga zwierzęta" na drodze 925
22.03.2019 12:33 PR.0003.77.2019 Interpelacja Nr PR.0003.77.2019 w sprawie wyznaczenia linii parkingowych
22.03.2019 12:28 PR.0003.76.2019 Interpelacja Nr PR.0003.76.2019 w sprawie budowy toalet miejskich
22.03.2019 12:26 PR.0003.75.2019 Interpelacja Nr PR.0003.75.2019 w sprawie uzupełnienia ubytków asfaltu
22.03.2019 12:24 PR.0003.74.2019 Interpelacja Nr PR.0003.74.2019 w sprawie wydzielenia zatoki dla samochodów na ul. Młyńskiej
22.03.2019 12:21 PR.0003.73.2019 Interpelacja Nr PR.0003.73.2019 w sprawie obniżenia stawki podatku mieszkańców osiedla tzw. "Niebieskie Dachy" w Bykowinie oraz położonych w pobliżu zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego (Kochłówki)
22.03.2019 12:19 PR.0003.72.2019 Interpelacja Nr PR.0003.67.2019 w sprawie remontu ul. Szpaków
22.03.2019 12:12 PR.0003.71.2019 Interpelacja Nr PR.0003.71.2019 w sprawie remontu ul. Świętochłowickiej
22.03.2019 12:05 PR.0003.70.2019 Interpelacja Nr PR.0003.70.2019 w sprawie remontu drogi na działce 737/411 w Kochłowicach
22.03.2019 12:03 PR.0003.69.2019 Interpelacja Nr PR.0003.69.2019 w sprawie remontu chodnika oraz naprawy barierek przy ul. Tunkla
22.03.2019 12:01 PR.0003.68.2019 Interpelacja Nr PR.0003.68.2019 w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Radoszowskiej
22.03.2019 11:59 PR.0003.67.2019 Interpelacja Nr PR.0003.67.2019 w sprawie remontu nawierzchni ul. Chmielnej
21.03.2019 08:20 PR.0003.66.2019 Interpelacja Nr PR.0003.66.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Kamiennej
21.03.2019 08:17 PR.0003.65.2019 Interpelacja Nr PR.0003.65.2019 w sprawie montażu oczyszczaczy powietrza w miejskich przedszkolach i żłobkach
14.03.2019 15:55 PR.0003.64.2019 Interpelacja Nr PR.0003.64.2019 w sprawie urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się na działkach gminnych położonych przy Kochłówce (Potoku Bielszowickim) w pobliżu rozlewiska
12.03.2019 09:07 PR.0003.63.2019 Interpelacja Nr PR.0003.63.2019 w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
12.03.2019 09:06 PR.0003.62.2019 Interpelacja Nr PR.0003.62.2019 w sprawie wycinki drzewa przy ul. Międzyblokowej
12.03.2019 09:04 PR.0003.61.2019 Interpelacja Nr PR.0003.61.2019 w sprawie plant przy ul. Jana III Sobieskiego
12.03.2019 08:55 PR.0003.60.2019 Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie uregulowania warunków ruchu drogowego w rejonie ul. Potyki i Wita Stwosza
12.03.2019 08:53 PR.0003.59.2019 Interpelacja Nr PR.0003.59.2019 w sprawie wykonania nawierzchni ul. Mrówczej, Jeżynowej, Orzechowej
06.03.2019 14:28 PR.0003.58.2019 Interpelacja Nr PR.0003.58.2019 w sprawie wybudowania schodów na osiedlu przy ul. Dunikowskiego oraz remontu pobliskiego chodnika
06.03.2019 14:25 PR.0003.57.2019 Interpelacja Nr PR.0003.57.2019 w sprawie terenu leśnego zlokalizowanego w okolicy ul. Gałczyńskiego i Brzechwy
06.03.2019 14:24 PR.0003.56.2019 Interpelacja Nr PR.0003.56.2019 w sprawie instalacji oświetlenia na ul. Krakowskiej oraz Wireckiej
06.03.2019 14:20 PR.0003.55.2019 Interpelacja Nr PR.0003.55.2019 w sprawie stworzenia łąk kwietnych wzdłuż ul. Oświęcimskiej i Piłsudskiego
06.03.2019 14:18 PR.0003.54.2019 Interpelacja Nr PR.0003.54.2019 w sprawie zbiornika GDDKiA w okolicach MOP A4
06.03.2019 14:10 PR.0003.53.2019 Interpelacja Nr PR.0003.53.2019 w sprawie dojazdu autobusów do cmentarza komunalnego
06.03.2019 14:05 PR.0003.52.2019 Interpelacja Nr PR.0003.52.2019 w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych
06.03.2019 14:03 PR.0003.51.2019 Interpelacja Nr PR.0003.51.2019 w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za propagowanie faszyzmu
06.03.2019 14:00 PR.0003.50.2019 Interpelacja Nr PR.0003.50.2019 w sparwie wyrażenia zgody na dzierżawę, a obecnie na sprzedaż nieruchomości - działki 3171/369 i 3153

1 2 następna