Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2019 12:10 Druk nr 64/19 Projekt uchwały w sprawie wystosowania apelu do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej oraz o zmianę, poprzez urealnienie, sposobu jej naliczania
22.02.2019 12:09 Druk nr 63/19 Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2019
22.02.2019 12:02 Druk nr 62/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych zlokalizowanych w rejonie ul.Otylii/Józefa Lompy
22.02.2019 11:55 Druk nr 61/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
22.02.2019 11:52 Druk nr 60/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
22.02.2019 11:48 Druk nr 59/19 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
20.02.2019 14:52 Druk nr 58/19 Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi placówkom opiekuńczo - wychowawczym typu rodzinnego - Rodzinnym Domom Dziecka funkcjonującym na terenie Miasta
20.02.2019 14:51 Druk nr 57/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
20.02.2019 14:47 Druk nr 56/19 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłjku oraz świadczenia na rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
20.02.2019 15:22 Druk nr 55/19 Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
18.02.2019 13:14 Druk nr 54/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu klatki schodowej i wymianie okien w częściach wspólnych budynku położonego przy ul. Piotra Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
18.02.2019 12:52 Druk nr 53/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji wraz z termomodernizacją fragmentów budynku, remontem kominów ponad dachem i remontem klatki schodowej budynku położonego przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej – Wirku
18.02.2019 12:50 Druk nr 52/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji oraz remoncie dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Józefa Niedzieli 28 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
18.02.2019 12:49 Druk nr 51/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej – Rudzie
18.02.2019 12:47 Druk nr 50/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 9 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
18.02.2019 12:46 Druk nr 49/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie zabytkowego ogrodzenia zlokalizowanego wokół kościoła ewangelicko – augsburskiego przy ul. 1 Maja 291 w Rudzie Śląskiej – Wirku
18.02.2019 12:44 Druk nr 48/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
18.02.2019 12:42 Druk nr 47/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na kapitalnym remoncie dachu budynku położonego przy ul. Jana III Sobieskiego 32 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
18.02.2019 12:34 Druk nr 46/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu i wymianie więźby w budynku położonym przy ul. Oświęcimskiej 132 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
18.02.2019 12:33 Druk nr 45/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na kompleksowej renowacji drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku położonego przy ul. Dworcowej 27 w Rudzie Śląskiej – Chebziu
18.02.2019 12:32 Druk nr 44/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na kompleksowej renowacji drzwi wejściowych do klatki schodowej budynku położonego przy ul. Przedtorze 12 w Rudzie Śląskiej – Chebziu
18.02.2019 12:31 Druk nr 43/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu i naprawie ściany frontowej nawy głównej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
18.02.2019 12:30 Druk nr 42/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie i malowaniu wnętrza Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej – Rudzie
18.02.2019 12:28 Druk nr 40/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji frontowej wraz z wymianą okien w budynku położonym przy ul. Wyzwolenia 8 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
18.02.2019 12:28 Druk nr 41/19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na modernizacji budynku oficyny położonego przy ul. Wolności 13 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
18.02.2019 12:22 Druk nr 39/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod pawilony handlowe wraz z terenem niezbędnym do korzystania położonym w rejonie ulicy Zamenhofa i ulicy Międzyblokowej.
13.02.2019 08:39 Druk nr 38/19 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
13.02.2019 08:38 Druk nr 37/19 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
13.02.2019 08:36 Druk nr 36/19 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
13.02.2019 08:30 Druk nr 35/19 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty