Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2019 13:08 Druk nr 77/19 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 05.02.2019 r. złożonej przez Pana xxx.xxx na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej
15.03.2019 13:04 Druk nr 76/19 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 30.01.2019 r. złożonej przez Panią xxx.xxx na Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
15.03.2019 13:03 Druk nr 75/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
15.03.2019 13:02 Druk nr 74/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
15.03.2019 12:50 Druk nr 73/19 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
15.03.2019 12:49 Druk nr 72/19 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie gminy w roku 2018
14.03.2019 11:56 Druk nr 71/19 Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
14.03.2019 11:55 Druk nr 70/19 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
14.03.2019 11:52 Druk nr 69/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
14.03.2019 11:50 Druk nr 68/19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
14.03.2019 11:49 Druk nr 67/19 Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
14.03.2019 11:48 Druk nr 66/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
14.03.2019 11:43 Druk nr 65/19 Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych