Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2019 16:29 Druk nr 204/19 w sprawie opłaty od posiadania psów
16.09.2019 16:29 Druk nr 205/19 Projekt w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
16.09.2019 16:28 Druk nr 203/19 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
16.09.2019 16:27 Druk nr 202/19 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
16.09.2019 16:26 Druk nr 201/19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul Powstańców 1 w Rudzie Śląskiej
16.09.2019 16:25 Druk nr 200/19 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej
16.09.2019 16:23 Druk nr 199/19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców
16.09.2019 16:21 Druk nr 198/19 Projekt w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.145.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4
16.09.2019 16:20 Druk nr 196/19 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
16.09.2019 16:20 Druk nr 197/19 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska”
16.09.2019 16:19 Druk nr 195/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
16.09.2019 16:18 Druk nr 194/19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
16.09.2019 16:09 Druk nr 193/19 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
16.09.2019 16:08 Druk nr 192/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
16.09.2019 16:07 Druk nr 191/19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
16.09.2019 16:06 Druk nr 190/19 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
16.09.2019 16:05 Druk nr 189/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
16.09.2019 16:04 Druk nr 188/19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
16.09.2019 16:03 Druk nr 187/19 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
16.09.2019 15:56 Druk nr 186/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
16.09.2019 15:54 Druk nr 185/19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
16.09.2019 15:53 Druk nr 184/19 Projekt uchwaly w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
16.09.2019 15:51 Druk nr 183/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
16.09.2019 15:50 Druk nr 182/19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
16.09.2019 15:49 Druk nr 181/19 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
16.09.2019 10:37 Druk nr 180/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
16.09.2019 10:34 Druk nr 179/19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
16.09.2019 10:33 Druk nr 178/19 Projekt uchwaly w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
16.09.2019 10:31 Druk nr 177/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
16.09.2019 10:30 Druk nr 176/19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
16.09.2019 10:15 Druk nr 175/19 Projekt uchwaly w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
16.09.2019 10:14 Druk nr 174/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
16.09.2019 10:12 Druk nr 173/19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
16.09.2019 10:10 Druk nr 171/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
16.09.2019 10:10 Druk nr 172/19 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
16.09.2019 10:07 Druk nr 169/19 Projekt uchwały w sprawie petycji z dnia 26 lipca 2019 r. złożonej przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomego Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
16.09.2019 10:07 Druk nr 170/19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
16.09.2019 09:12 Druk nr 168/19 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 3 lipca 2019 r. złożonej przez Panią xxx xxx na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
16.09.2019 09:11 Druk nr 167/19 7.5 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
16.09.2019 09:08 Druk nr 165/19 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2018
16.09.2019 09:08 Druk nr 166/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ul. Lipińskiej
16.09.2019 09:07 Druk nr 164/19 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2018
16.09.2019 09:06 Druk nr 163/19 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d za rok 2018
16.09.2019 09:05 Druk nr 162/19 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b za rok 2018
16.09.2019 09:03 Druk nr 161/19 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok 2018
16.09.2019 09:02 Druk nr 160/19 7.11 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2018
16.09.2019 09:00 Druk nr 159/19 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 za rok 2018
16.09.2019 08:59 Druk nr 158/19 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2018
16.09.2019 08:57 Druk nr 157/19 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 za rok 2018
16.09.2019 08:55 Druk nr 156/19 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 za rok 2018