Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2020 11:05 SP.0050.1.50.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.1.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święta przypadające w 2020 r.
20.10.2020 10:56 SP.0050.1.049.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska, w celu przeciwdziałania COVID-19
15.10.2020 09:04 SP.0050.1.048.2020 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.1.44.2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
13.10.2020 10:44 SP.0050.1.047.2020 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie wypełniania obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
28.09.2020 12:17 SP.0050.1.046.2020 w sprawie procedury udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz na wnioski Komisji Rady Miasta Ruda Śląska
28.09.2020 12:14 SP.0050.1.045.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
28.09.2020 12:07 SP.0050.1.044.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.09.2020 08:58 SP.0050.1.043.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.09.2020 08:55 SP.0050.1.042.2020 w sprawie określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez Miasto Ruda Śląska wraz z jego jednostkami organizacyjnymi
16.09.2020 10:19 SP.0050.1.041.2020 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu Miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej", Instrukcji dokonywania zmian w budżecie Miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu Miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska"
28.08.2020 08:57 SP.0050.1.040.2020 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
24.08.2020 11:07 SP.0050.1.039.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
24.08.2020 11:02 SP.0050.1.038.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
24.08.2020 10:58 SP.0050.1.037.2020 w sprawie określenia zasad postępowania mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
20.07.2020 11:17 SP.0050.1.036.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
20.07.2020 11:14 SP.0050.1.035.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
20.07.2020 11:12 SP.0050.1.034.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty (EO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
20.07.2020 11:05 SP.0050.1.033.2020 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.66.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażenia i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
22.06.2020 12:09 SP.0050.1.032.2020 w sprawie określenia procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
22.06.2020 12:05 SP.0050.1.031.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia przeglądu oraz ewaluacji mechanizmów wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 - aktualizacja 2018 rok"
18.06.2020 09:42 SP.0050.1.030.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.06.2020 08:46 SP.0050.1.029.2020 w sprawie uchylenia zarządzenia nr SP.0050.1.66.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego dla celów analizy przyjętej w MPGM TBS Sp. z o.o. metodologii podziału kosztów bezpośrednich i pośrednich
12.06.2020 09:55 SP.0050.1.028.2020 w sprawie realizacji w Mieście Ruda Śląska Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
09.06.2020 09:25 SP.0050.1.027.2020 w sprawie określenia zasad postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
09.06.2020 09:16 SP.0050.1.026.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
09.06.2020 09:14 SP.0050.1.025.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
09.06.2020 09:11 SP.0050.1.024.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Geodety Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska (AM)
09.06.2020 09:08 SP.0050.1.023.2020 w sprawie ustalenie składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KGN) Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.06.2020 10:30 SP.0050.1.022.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.22.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.06.2020 10:22 SP.0050.1.021.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.23.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.06.2020 10:18 SP.0050.1.020.2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
26.05.2020 14:08 SP.0050.1.019.2020 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.66.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
15.04.2020 08:59 SP.0050.1.018.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.36.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb Państwa
15.04.2020 08:48 SP.0050.1.017.2020 w sprawie odwołania Pełnomocnika Miasta Ruda Śląska ds. Smart City
09.04.2020 15:32 SP.0050.1.016.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.103.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego organizację i zakres działania Biura Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
13.03.2020 10:28 SP.0050.1.015.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji (SK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
13.03.2020 10:25 SP.0050.1.014.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KGN) Urzędu Miasta Ruda Śląska
13.03.2020 10:18 SP.0050.1.013.2020 wprowadzające zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.63.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
13.03.2020 10:08 SP.0050.1.012.2020 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.2.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2020
21.02.2020 08:47 SP.0050.1.011.2020 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
18.02.2020 10:32 SP.0050.1.010.2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych
27.01.2020 11:04 SP.0050.1.009.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 11:00 SP.0050.1.008.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (KR) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 10:54 SP.0050.1.007.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalnych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 10:51 SP.0050.1.006.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KG) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 10:46 SP.0050.1.005.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP) w Rudzie Śląskiej
27.01.2020 10:39 SP.0050.1.004.2020 wprowadząjące zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.63.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 10:34 SP.0050.1.003.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.52.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 10:20 SP.0050.1.002.2020 w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2020
09.01.2020 13:03 SP.0050.1.001.2020 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święta przypadające w 2020 r.