Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 12:46 PR.0003.165.2020 Interpelacja Nr PR.0003.165.2020 w sprawie wiaduktu przy ulicy Orzeszkowej
31.12.2020 12:45 PR.0003.164.2020 Interpelacja Nr PR.0003.164.2020 w sprawie doświetlenia ulicy Armii Krajowej 16 - 20
31.12.2020 12:42 PR.0003.163.2020 Interpelacja Nr PR.0003.163.2020 w sprawie oszczędności związanych z oświetleniem Miasta Ruda Śląska
31.12.2020 12:40 PR.0003.162.2020 Interpelacja Nr PR.0003.162.2020 w sprawie kosztów działalności koronera na terenie Miasta Ruda Śląska
31.12.2020 12:39 PR.0003.161.2020 Interpelacja Nr PR.0003.161.2020 w sprawie zimowego utrzymania dróg
31.12.2020 12:36 PR.0003.160.2020 Interpelacja Nr PR.0003.160.2020 w sprawie likwidacji dzikich wysypisk i ustawienia fotopułapek
31.12.2020 12:33 PR.0003.159.2020 Interpelacja Nr PR.0003.159.2020 w sprawie natychmiastowej wymiany wszystkich dużych pojemników bio na mniejsze
31.12.2020 12:30 PR.0003.158.2020 Interpelacja Nr PR.0003.158.2020 w sprawie potwierdzenia przedstawianych przez wiceprezydenta na Facebook’u informacji dotyczących odstąpienia od likwidacji rozlewiska na lewym brzegu Kochłówki w pobliżu osiedla Niebieskie Dachy w Bykowinie
31.12.2020 12:28 PR.0003.157.2020 Interpelacja Nr PR.0003.157.2020 w sprawie zamontowania luster drogowych przy ul. Szczęść Boże
31.12.2020 12:25 PR.0003.156.20290 Interpelacja Nr PR.0003.156.2020 w sprawie udostępnienia, upublicznienia oraz zaprezentowania w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji nt. Szczegółowych warunków i sposobu ODBIORU I ZAGOSDPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA RUDA ŚLĄSKA
31.12.2020 12:22 PR.0003.155.2020 Interpelacja Nr PR.0003.155.2020 w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom ul. Norwida 18 przy wycince krzewów i drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia
16.12.2020 10:35 PR.0003.154.2020 Interpelacja Nr PR.0003.154.2020 w sprawie aktualizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
16.12.2020 10:32 PR.0003.153.2020 Interpelacja Nr PR.0003.153.2020 w sprawie zwolnienia lub przyznania ulgi w opłacie czynszowej za lokale gastronomiczne na terenie Rudy Śląskiej
10.12.2020 14:06 PR.0003.152.2020 Interpelacja Nr PR.0003.152.2020 w sprawie monitorowania sytuacji na dworcu kolejowym w Chebziu
10.12.2020 14:03 PR.0003.151.2020 Interpelacja Nr PR.0003.151.2020 w sprawie zalewania parkingu przy ul. Szramka w Bykowinie
09.12.2020 11:18 PR.0003.150.2020 Interpelacja Nr PR.0003.150.20290 w sprawie kontroli spalania odpadów
07.12.2020 10:13 PR.0003.149.2020 Interpelacja Nr PR.0003.149.2020 w sprawie udzielenia informacji na temat działań w Spółce Aquadrom
03.12.2020 16:35 PR.0003.148.2020 Interpelacja Nr PR.0003.148.2020 w sprawie uzupełnienia oświetlenia ul. Zgrzebnioka i Szpaków w Bykowinie
01.12.2020 15:31 PR.0003.147.2020 Interpelacja Nr PR.0003.147.2020 w sprawie ułatwienia mieszkańcom kontaktu telefonicznego z Urzędem Miasta
01.12.2020 15:22 PR.0003.146.2020 Interpelacja Nr PR.0003.146.2020 w sprawie prześwietlenia drzew mieszczących się przy ogródkach działkowych im. XX - lecia w Rudzie Śląskiej
01.12.2020 15:20 PR.0003.145.2020 Interpelacja Nr PR.0003.145.2020 w sprawie wykonania przycinki pielęgnacyjnej drzew
01.12.2020 15:18 PR.0003.144.2020 Interpelacja Nr PR.0003.144.2020 w sprawie regulacji "kocich oczek"
01.12.2020 15:16 PR.0003.143.2020 Interpelacja Nr PR.0003.143.2020 w sprawie obcięcia suchych konarów drzew rosnących przy ul. Jasnej w Bielszowicach
01.12.2020 15:04 PR.0003.142.2020 Interpelacja Nr PR.0003.142.2020 w sprawie wybudowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Piernikarczyka 4, należącym do zasobu miasta
01.12.2020 15:02 PR.0003.141.2020 Interpelacja Nr PR.0003.141.2020 w sprawie odstrzału dzików na terenie Rudy Śląskiej - kwestia bezpieczeństwa mieszkańców
01.12.2020 14:49 PR.0003.140.2020 Interpelacja Nr PR.0003.140.2020 w sprawie postawienia wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Gwareckiej
01.12.2020 14:45 PR.0003.139.2020 Interpelacja Nr PR.0003.139.2020 w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Tunkla w pobliżu wiaduktu - skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Przemysłową
01.12.2020 14:42 PR.0003.138.2020 Interpelacja Nr PR.0003.138.2020 w sprawie wykonania nowego chodnika na części ulicy Staszica w dzielnicy Ruda
01.12.2020 13:58 PR.0003.137.2020 Interpelacja Nr PR.0003.137.2020 w sprawie remontu bądź wykonania nowego oświetlenia ulicy Staszica w dzielnicy Ruda
01.12.2020 13:52 PR.0003.136.2020 Interpelacja Nr PR.0003.136.2020 w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika przy ul. Orzegowskiej w roku 2021
01.12.2020 13:50 PR.0003.135.2020 Interpelacja Nr PR.0003.135.2020 w sprawie doświetlenia terenu położonego pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną - Filią nr 18 i marketem ALDI
01.12.2020 13:48 PR.0003.134.2020 Interpelacja Nr PR.0003.134.2020 w sprawie udzielenia informacji dotyczącej ośrodka "Przystań" w Kochłowicach
01.12.2020 13:43 PR.0003.133.2020 Interpelacja Nr PR.0003.133.2020 w sprawie utworzenia dodatkowych przejść na ul. Kochłowickiej oraz na ul. Ks. L. Tunkla pomiędzy ul. Zjednoczenia i ul. Przemysłową
01.12.2020 13:42 PR.0003.132.2020 Interpelacja Nr PR.0003.132.2020 w sprawie remontu nawierzchni ul. Chmielnej
01.12.2020 13:37 PR.0003.131.2020 Interpelacja Nr PR.0003.131.2020 w sprawie włączenia latarni przy ul. K. Miarki 7
19.11.2020 13:10 PR.0003.130.2020 Interpelacja Nr PR.0003.130.2020 w sprawie naprawy nawierzchni drogi
09.11.2020 15:32 PR.0003.129.2020 Interpelacja Nr PR.0003.129.2020 w sprawie placu budowy przy ul. Orzeszkowej
02.11.2020 10:44 PR.0003.128.2020 Interpelacja Nr PR.0003.128.2020 w sprawie montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki i ul. Objazdowej
02.11.2020 10:42 PR.0003.127.2020 Interpelacja Nr PR.0003.127.2020 w sprawie tężni solankowej
26.10.2020 11:33 PR.0003.126.2020 Interpelacja Nr PR.0003.126.2020 w sprawie wycięcia drzew przy ul. Kard. A. Hlonda 11 przy przejściu dla pieszych
26.10.2020 11:31 PR.0003.125.2020 Interpelacja Nr PR.0003.125.2020 w sprawie naprawy schodów przy Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej
26.10.2020 11:29 PR.0003.124.2020 Interpelacja Nr PR.0003.124.2020 w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Hlonda w Orzegowie
26.10.2020 11:26 PR.0003.123.2020 Interpelacja Nr PR.0003.123.2020 w sprawie poprawy oznakowania oraz uporządkowania sposobu parkowania pojazdów przy ul. Janasa w rejonie skrzyżowania z ul. Smołki
26.10.2020 11:14 PR.0003.122.2020 Interpelacja Nr PR.0003.122.2020 w sprawie udzielenia pomocy uczniom Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego
26.10.2020 11:13 PR.0003.121.2020 Interpelacja Nr PR.0003.121.2020 w sprawie utwardzenia ul. ks. Jana Hrubego i wykonania oświetlenia
26.10.2020 11:11 PR.0003.120.2020 Interpelacja Nr PR.0003.120.2020 w sprawie niedoświetlenia głównych ulic w dzielnicy Bielszowice
26.10.2020 11:10 PR.0003.119.2020 Interpelacja Nr PR.0003.119.2020 w sprawie bezpiecznego dojścia do szkoły uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach
26.10.2020 11:08 PR.0003.118.2020 Interpelacja Nr PR.0003.118.2020 w sprawie poprowadzenia linii autobusowej nr 199 na ul. Na Piaski w Bielszowicach
26.10.2020 11:06 PR.0003.117.2020 Interpelacja Nr PR.0003.117.2020 w sprawie uporządkowania przepustu
26.10.2020 11:02 PR.0003.116.2020 Interpelacja Nr PR.0003.116.2020 w sprawie braku chodnika

1 2 3 4 następna