Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2020 15:40 PR.0003.22.2020 Interpelacja Nr PR.0003.22.2020 w sprawie płotu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej
19.02.2020 15:39 PR.0003.21.2020 Interpelacja Nr PR.0003.21.2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy Sosinki na Ernesta Pohla
19.02.2020 15:33 PR.0003.20.2020 Interpelacja Nr PR.0003.20.2020 w sprawie kamery przy ul. Wolności 16
06.02.2020 17:09 PR.0003.19.2020 Interpelacja Nr PR.0003.19.2020 w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni jezdni lub jej wymiany na drogach dojazdowych do budynków przy ul. Czarnoleśnej, ul. Podlas 18, 24 oraz ul. Kardynała A. Hlonda i W. Bogusławskiego
03.02.2020 12:54 PR.0003.18.2020 Interpelacja Nr PR.0003.18.2020 w sprawie budowy kanalizacji na ul. Mikołowskiej
31.01.2020 12:57 PR.0003.17.2020 Interpelacja Nr PR.0003.17.2020 w sprawach przekazanych przez mieszkańców Kuźnicy na spotkaniu w dniu 9.01.2020 r.
31.01.2020 12:54 PR.0003.16.2020 Interpelacja Nr PR.0003.16.2020 w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom miasta Ruda Śląska w zmianie harmonogramu wywozu lub liczby pojemników na popiół
31.01.2020 12:50 PR.0003.15.2020 Interpelacja Nr PR.0003.15.2020 w sprawie ustawienia słupa ogłoszeniowego w Parku Kozioła lub jego okolicy w dzielnicy Ruda
31.01.2020 12:47 PR.0003.14.2020 Interpelacja Nr PR.0003.14.2020 w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom miasta Ruda Śląska w sprawdzeniu i ewentualnym przywróceniu miejskich koszy na śmieci w rejonie ulic Janasa, Wolności, Bankowej, Piastowskiej
31.01.2020 12:45 PR.0003.13.2020 Zapytanie Nr PR.0003.13.2020 w sprawie przeznaczenia budynku starej Fabryki Margaryny w dzielnicy Ruda
31.01.2020 12:44 PR.0003.12.2020 Interpelacja Nr PR.0003.12.2020 w sprawie kwoty przeznaczanej rocznie na oświetlenie budynków sakralnych
31.01.2020 12:42 PR.0003.11.2020 Interpelacja Nr PR.0003.11.2020 w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Kłodnicką
31.01.2020 12:40 PR.0003.10.2020 Interpelacja Nr PR.0003.10.2020 w sprawie uzupełnienia informacji na tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Halembie
31.01.2020 12:38 PR.0003.9.2020 Interpelacja Nr PR.0003.9.2020 w sprawie kontroli CBA w Urzędzie Miasta
31.01.2020 12:36 PR.0003.8.2020 Interpelacja Nr PR.0003.8.2020 w sprawie obowiązku zawiadomienia o przestępstwie z art. 304 Kodeksu postępowania karnego
17.01.2020 12:43 PR.0003.7.2020 Interpelacja Nr PR.0003.7.2020 w sprawie wymalowania pasów i obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych
17.01.2020 11:39 PR.0003.6.2020 Interpelacja Nr PR.0003.6.2020 w sprawie zabudowania zamkniętego pomieszczenia na segregację śmieci przy ul. Raciborskiej 10
17.01.2020 11:34 PR.0003.5.2020 Interpelacja Nr PR.0003.5.2020 w sprawie uzupełnienia liter, które odpadły z napisu z nazwą Zespołu Szkół im. M. Kopernika znajdującego się na budynku szkoły
17.01.2020 11:30 PR.0003.4.2020 Interpelacja Nr PR.0003.4.2020 w sprawie wykonania napisu na chodnikach miasta "Posprzątaj po swoim psie"
17.01.2020 11:27 PR.0003.3.2020 Interpelacja Nr PR.0003.3.2020 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na rudzkim odcinku linii kolejowej
17.01.2020 11:23 PR.0003.2.2020 Interpelacja Nr PR.0003.2.2020 w sprawie naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej w dzielnicy Chebzie
09.01.2020 12:31 PR.0003.1.2020 Zapytanie Nr PR.0003.1.2020 w sprawie stypendiów naukowych i sportowych