Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2020 14:11 PR.0003.115.2020 Interpelacja Nr PR.0003.115.2020 w sprawie uzupełnienia ubytku w nawierzchni asfaltu pomiędzy chodnikiem, a jezdnią przy ul. A. Huloka 5
20.10.2020 15:09 PR.0003.114.2020 Interpelacja Nr PR.0003.114.2020 w sprawie przycinki suchych i obumarłych konarów drzew lub ich wycinki przy ul. Joanny 14 oraz na skrzyżowaniu ul. K. Goduli i pl. Niepodległości
20.10.2020 09:06 PR.0003.113.2020 Interpelacja Nr PR.0003.113.2020 w sprawie usunięcia konarów drzew przy ul. ks. J. Niedzieli 32 - 30
20.10.2020 09:04 PR.0003.112.2020 Interpelacja Nr PR.0003.112.2020 w sprawie zwolnień od podatków w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Ruda Śląska, za okres od 2018 r. do nadal
15.10.2020 09:39 PR.0003.111.2020 Interpelacja Nr PR.0003.111.2020 w sprawie przejścia dla pieszych przez ul. Gen. J. Hallera na wysokości Szkoły Podstawowej nr 1
15.10.2020 09:37 PR.0003.110.2020 Interpelacja Nr PR.0003.110.2020 w sprawie umieszczenia progów zwalniających na ul. Pokoju
09.10.2020 09:15 PR.0003.109.2020 Interpelacja Nr PR.0003.109.2020 w sprawie budowy chodnika przy ul. Orzegowskiej
09.10.2020 09:13 PR.0003.108.2020 Interpelacja Nr PR.0003.108.2020 w sprawie naprawy nawierzchni ul. Bytomskiej
09.10.2020 09:12 PR.0003.107.2020 Interpelacja Nr PR.0003.107.2020 w sprawie awarii oświetlenia w dzielnicy Godula
09.10.2020 09:09 PR.0003.106.2020 Interpelacja Nr PR.0003.106.2020 w sprawie zmiany harmonogramu odbioru odpadów przy ul. Nałkowskiej
09.10.2020 09:07 PR.0003.105.2020 Interpelacja Nr PR.0003.105.2020 w sprawie przycięcia drzew przy ul. Pułaskiego 48
09.10.2020 09:06 PR.0003.104.2020 Interpelacja Nr PR.0003.104.2020 w sprawie naprawy nawierzchni drogi
06.10.2020 09:49 PR.0003.103.2020 Interpelacja Nr PR.0003.103.2020 w sprawie wykonania remontu drogi dla rowerów przy ul. Piłsudskiego w Kochłowicach
29.09.2020 13:40 PR.0003.102.2020 Interpelacja Nr PR.0003.102.2020 w sprawie nieuzasadnionego zaprzestania przez Miasto Ruda Śląska sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
29.09.2020 13:36 PR.0003.101.2020 Interpelacja Nr PR.0003.101.2020 w sprawie udzielenia informacji, na jakim etapie znajdują się przygotowania do ustanowienia użytku ekologicznego "Dolina Kochłówki" w Rudzie Śląskiej oraz przedstawienia przygotowanych w tej sprawie dokumentów
29.09.2020 13:34 PR.0003.100.2020 Interpelacja Nr PR.0003.100.2020 w sprawie zakupu siatki oryginalnej do piłki plażowej
29.09.2020 13:32 PR.0003.99.2020 Interpelacja Nr PR.0003.99.2020 w sprawie zaktualizowania tablicy pamiątkowej na halembskim cmentarzu poświęconej poległym górnikom
29.09.2020 13:30 PR.0003.98.2020 Interpelacja Nr PR.0003.98.2020 w sprawie zamontowania wiaty i ławki na przystanku autobusowym przy ul. Solidarności
29.09.2020 13:29 PR.0003.97.2020 Interpelacja Nr PR.0003.97.2020 w sprawie wymiany żarówki w lampie ulicznej
29.09.2020 13:26 PR.0003.96.2020 Interpelacja Nr PR.0003.96.2020 w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Obrońców Pokoju
29.09.2020 13:25 PR.0003.95.2020 Interpelacja Nr PR.0003.95.2020 w sprawie zamontowania progów zwalniających na ul. G. Zapolskiej
29.09.2020 13:21 PR.0003.94.2020 Interpelacja Nr PR.0003.94.2020 w sprawie wymalowania pasów przy ul. Kochłowickiej przy nr 56
29.09.2020 13:19 PR.0003.93.2020 Interpelacja Nr PR.00093.93.2020 w sprawie nadania Karty Weterana Wojennego
29.09.2020 13:17 PR.0003.92.2020 Interpelacja Nr PR.0003.92.2020 w sprawie wybudowania miejsc parkingowych
22.09.2020 14:03 PR.0003.91.2020 Interpelacja Nr PR.0003.91.2020 w sprawie postawienia wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Gwareckiej
22.09.2020 14:01 PR.0003.90.2020 Interpelacja Nr PR.0003.90.2020 w sprawie braku drożności przepustów studzienek kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wawelskiej
22.09.2020 14:00 PR.0003.89.2020 Interpelacja Nr PR.0003.89.2020 w sprawie instalacji poręczy przy schodach w rejonie ul. Wawelskiej 7
16.09.2020 09:22 PR.0003.88.2020 Interpelacja Nr PR.0003.88.2020 w sprawie wykonania barierek przy spuście betonowym nad Kochłówką za rozlewiskiem w Bykowinie
09.09.2020 10:08 PR.0003.87.2020 Interpelacja Nr PR.0003.87.2020 w sprawie instalacji progów zwalniających na ul. Weteranów
07.09.2020 14:26 PR.0003.86.2020 Interpelacja Nr PR.0003.86.2020 w sprawie montażu lustra w pasie drogi przy ul. J. Dąbrowskiego 7 i 9 w Rudzie Śląskiej - Wirku
07.09.2020 09:39 PR.0003.85.2020 Interpelacja Nr PR.0003.85.2020 w sprawie wykonania dojazdu do garaży przy ul. Gwareckiej
27.08.2020 09:08 PR.0003.84.2020 Interpelacja Nr PR.0003.84.2020 w sprawie naprawy oświetlenia przy ul. Staszica
27.08.2020 09:06 PR.0003.83.2020 Interpelacja Nr PR.0003.83.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę mieszkania przez Panią XXX
25.08.2020 15:08 PR.0003.82.2020 Interpelacja Nr PR.0003.82.2020 w sprawie wykonania dwóch przejść dla pieszych w rejonie ul. ks. L.Tunkla oraz montażu progów zwalniających w rejonie ul. Jagiełły
17.08.2020 13:58 PR.0003.81.2020 Interpelacja Nr PR.0003.81.2020 w sprawie zabezpieczenia przez zalaniem posesji położonych pomiędzy ul. Wyzwolenia i Wirecką
17.08.2020 13:56 PR.0003.80.2020 Interpelacja Nr PR.0003.80.2020 w sprawie wykonania deratyzacji w okolicach skweru na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Siekiela
17.08.2020 13:54 PR.0003.79.2020 Interpelacja Nr PR.0003.79.2020 w sprawie ustawienia biletomatów na osiedlu Bykowina
17.08.2020 13:50 PR.0003.78.2020 Interpelacja Nr PR.0003.78.2020 w sprawie wycinki drzew przy ul. Bytomskiej 1 na terenie Szkoły Podstawowej nr 40
17.08.2020 13:43 PR.0003.77.2020 Interpelacja Nr PR.0007.77.2020 w sprawie udzielenia pomocy właścicielom ogródków działkowych w dzielnicy Ruda w rejonie ulicy Bankowej i Stanisława
17.08.2020 11:52 PR.0003.76.2020 Interpelacja Nr PR.0003.76.2020 w sprawie realizacji wygranych zadań w Budżecie Obywatelskim 2020
11.08.2020 16:00 PR.0003.75.2020 Interpelacja w sprawie remontu ul.Wyleżoła 2 i 4 w dzielnicy Ruda
11.08.2020 15:54 PR.0003.74.2020 Interpelacja w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom ulicy Bytomskiej 2, 2A, 4 i 4A w ogrodzeniu terenu wokół piaskownicy dla dzieci oraz pozwoleniu na przycięcie drzew i krzewów okolicznego skweru z ławeczką tak aby było bezpiecznie i soby gromadzące się tam były widoczne
11.08.2020 15:52 PR.0003.73.2020 Interpelacja w sprawie braku zadaszenia na przystanku autobusowym w Bykowinie przy ul. Gwareckiej/Górnoślaskiej. Przystanek w kierunku Nowego Bytomia
03.08.2020 11:58 PR.0003.72.2020 Interpelacja w sprawie budowy tężni solankowej - pozyskanie rządowych środków na realziację inwestycji
28.07.2020 10:08 PR.0003.71.2020 Interpelacja Nr PR.0003.71.2020 w sprawie instalacji progów zwalniających na ul.Grzybowej
20.07.2020 15:12 PR.0003.70.2020 Interpelacja Nr PR.0003.70.2020 w sprawie odoru unoszącego się w powietrzu w rejonie ul. Kokotek, Słowiańskiej, Wawelskiej, Szyb Powietrzny, Magazynowej, Norwida i Nałkowskiej
20.07.2020 10:41 PR.0003.69.2020 Interpelacja Nr PR.0003.69.2020 w sprawie wycięcia gałęzi akacji na chodniku przy ul. K. Goduli
14.07.2020 11:08 PR.0003.68.2020 Interpelacja Nr PR.0003.68.2020 w sprawie progów zwalniających przy ul. Szyb Powietrzny 5 i 7
06.07.2020 08:19 PR.0003.67.2020 Interpelacja Nr PR.0003.67.2020 w sprawie budowy tężni solankowej - ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej
29.06.2020 13:47 PR.0003.66.2020 Interpelacja Nr PR.0003.66.2020 w sprawie wyczyszczenia zarośniętej studzienki kanalizacyjnej

1 2 3 następna