Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2020 11:30 PR.0007.21.2020 Uchwała w sprawie wniosku Spółki Fabryka Przestrzeni Sp. z o.o. z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul.Chryzantem
05.02.2020 11:28 PR.0007.20.2020 Uchwała w sprawie petycji z dnia 11 grudnia 2019 r. złożonej przez pana xxxx w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina Kochłówki” w Rudzie Śląskiej
05.02.2020 11:26 PR.0007.19.2020 Uchwała w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie 50-procentowych dopłat z budżetu państwa do ponoszonych przez mieszkańców Ruda Śląska opłat za śmieci
05.02.2020 11:24 PR.0007.18.2020 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2020-2022
05.02.2020 11:23 PR.0007.17.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2019
05.02.2020 11:22 PR.0007.16.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2020
05.02.2020 11:21 PR.0007.15.2020 uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.249.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 6 w Rudzie Śląskiej
05.02.2020 11:20 PR.0007.14.2020 uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.250.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 5 w Rudzie Śląskiej
05.02.2020 11:19 PR.0007.13.2020 uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.251.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 4 w Rudzie Śląskiej
05.02.2020 11:18 PR.0007.12.2020 uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.252.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 3 w Rudzie Śląskiej
05.02.2020 11:16 PR.0007.11.2020 uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.253.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej
05.02.2020 11:15 PR.0007.10.2020 uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.248.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
05.02.2020 11:14 PR.0007.9.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy Prawo oświatowe
05.02.2020 11:10 PR.0007.8.2020 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2020
05.02.2020 11:08 PR.0007.7.2020 Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
05.02.2020 11:04 PR.0007.6.2020 Uchwała w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
05.02.2020 10:56 PR.0007.5.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13 na oddanie w dzierżawę sprzętu stomatologicznego
05.02.2020 10:54 PR.0007.4.2020 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.206.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2017 r.