Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2020 08:29 Druk nr 78/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
22.06.2020 08:26 Druk nr 77/20 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
22.06.2020 08:19 Druk nr 76/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041
22.06.2020 08:18 Druk nr 75/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.228.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zmiany wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu spółce pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego
18.06.2020 09:43 druk nr 74/20 projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
18.06.2020 09:40 druk nr 73/20 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
18.06.2020 09:37 druk nr 72/20 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ul. Otylii zabudowanych garażami murowanymi
18.06.2020 09:33 druk nr 71/20 projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej poprzez utworzenie i włączenie do niego dwuletniej branżowej szkoły II stopnia
18.06.2020 09:32 druk nr 70/20 projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy drogi publicznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
18.06.2020 09:30 druk nr 68/20 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie
18.06.2020 09:30 druk nr 69/20 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
18.06.2020 09:27 druk nr 67/20 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach