Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2020 11:37 PR.0007.76.2020 uchwała w sprawie skargi z dnia 6 lutego 2020 r. złożonej przez p. XXX na Prezydenta Miasta Ruda Śląska
01.07.2020 11:36 PR.0007.75.2020 uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy drogi publicznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
01.07.2020 11:35 PR.0007.74.2020 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
01.07.2020 11:34 PR.0007.73.2020 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie
01.07.2020 11:32 PR.0007.72.2020 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
01.07.2020 11:23 PR.0007.71.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ul. Otylii zabudowanych garażami murowanymi
01.07.2020 11:19 PR.0007.70.2020 uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
01.07.2020 11:17 PR.0007.69.2020 uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej poprzez utworzenie i włączenie do niego dwuletniej branżowej szkoły II stopnia
01.07.2020 11:14 PR.0007.68.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aqudrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
01.07.2020 11:12 PR.0007.67.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
01.07.2020 11:11 PR.0007.66.2020 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
01.07.2020 11:08 PR.0007.65.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 - 2041
01.07.2020 11:03 PR.0007.64.2020 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.64.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu spółce pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego