Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2021 13:03 SP.0050.1.029.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.05.2021 11:31 SP.0050.1.028.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
28.04.2021 11:01 SP.0050.1.027.2021 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finsnsowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska
28.04.2021 10:39 SP.0050.1.026.2021 w sprawie określenia zasad i terminów odprowadzania zrealizowanych dochodów oraz przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta Ruda Śląska
12.04.2021 09:56 SP.0050.1.025.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP) w Rudzie Śląskiej
12.04.2021 09:48 SP.0050.1.024.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Geodety Miasta (AM) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2021 09:39 SP.0050.1.023.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji (SK) UM Ruda Śląska
31.03.2021 14:03 SP.0050.1.022.2021 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.1.19.2021 r. z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
31.03.2021 14:01 SP.0050.1.021.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
29.03.2021 15:12 SP.0050.1.020.2021 w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej
17.03.2021 13:53 SP.0050.1.019.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.03.2021 13:48 SP.0050.018.2021 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.4.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
10.03.2021 11:32 SP.0050.1.017.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji (SK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
10.03.2021 11:28 SP.0050.1.016.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.03.2021 12:14 SP.0050.1.015.2021 w sprawie możliwości stosowania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska szczególnych form organizacji pracy w celu przeciwdziałania COVID-19
02.03.2021 08:16 SP.0050.1.014.2021 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.22.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.02.2021 11:11 SP.0050.1.013.2021 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.1.10.2021 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiso pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
18.02.2021 13:46 SP.0050.1.012.2021 wprowadzające zmiany w Zarządzeniu Preyzdenta Miasta Nr SP.0050.1.63.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.02.2021 12:44 SP.0050.1.011.2021 w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska
10.02.2021 11:41 SP.0050.1.010.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
10.02.2021 11:39 SP.0050.1.009.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP) w Rudzie Śląskiej
10.02.2021 11:37 SP.0050.1.008.2021 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.02.2021 09:26 SP.0050.1.007.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.123.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska
01.02.2021 10:29 SP.0050.1.006.2021 wprowadzające zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18.07.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.02.2021 10:19 SP.0050.1.005.2021 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.37.2020 z dnia 21.08.2020 roku w sprawie określenia zasad postępowania mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska z późniejszymi zmianami
28.01.2021 13:09 SP.0050.1.004.2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
26.01.2021 11:06 SP.0050.1.003.2021 w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2021
26.01.2021 10:47 SP.0050.1.002.2021 wprowadzające zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.63.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
19.01.2021 12:51 SP.0050.1.001.2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święta przypadające w 2021 r.