Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2021 13:34 SP.0050.3.134.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
10.05.2021 13:32 SP.0050.3.133.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.05.2021 13:27 SP.0050.3.132.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.05.2021 11:12 SP.0050.3.131.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.05.2021 09:55 SP.0050.3.130.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.05.2021 09:53 SP.0050.3.129.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
06.05.2021 09:49 SP.0050.3.128.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
06.05.2021 09:47 SP.0050.3.127.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.05.2021 09:37 SP.0050.3.126.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.04.2021 10:58 SP.0050.3.125.2021 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
27.04.2021 10:56 SP.0050.3.124.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
27.04.2021 10:50 SP.0050.3.123.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
27.04.2021 10:48 SP.0050.3.122.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
27.04.2021 10:42 SP.0050.3.121.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
27.04.2021 10:39 SP.0050.3.120.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
27.04.2021 10:38 SP.0050.3.119.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.04.2021 10:36 SP.0050.3.118.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
27.04.2021 10:25 SP.0050.3.117.2021 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.44.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.04.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.11.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
27.04.2021 10:21 SP.0050.3.116.2021 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.44.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.04.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.11.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
19.04.2021 12:55 SP.0050.3.115.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
19.04.2021 12:53 SP.0050.3.114.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.04.2021 12:50 SP.0050.3.113.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.04.2021 12:48 SP.0050.3.112.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.04.2021 13:46 SP.0050.3.111.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.04.2021 13:40 SP.0050.3.110.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.04.2021 13:37 SP.0050.3.109.2021 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
13.04.2021 13:34 SP.0050.3.108.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.04.2021 13:28 SP.0050.3.107.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
13.04.2021 13:21 SP.0050.3.106.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
13.04.2021 13:13 SP.0050.3.105.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
13.04.2021 13:09 SP.0050.3.104.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
13.04.2021 13:07 SP.0050.3.103.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami
06.04.2021 11:44 SP.0050.3.102.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.04.2021 11:40 SP.0050.3.101.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.04.2021 11:35 SP.0050.3.100.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.04.2021 11:17 SP.0050.3.099.2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2020 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2041, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska za 2020 rok
30.03.2021 10:34 SP.0050.3.098.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
30.03.2021 10:31 SP.0050.3.097.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
30.03.2021 10:28 SP.0050.3.096.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
30.03.2021 10:20 SP.0050.3.095.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
30.03.2021 10:16 SP.0050.3.094.2021 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień między paragrafami
30.03.2021 10:12 SP.0050.3.093.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
30.03.2021 10:06 SP.0050.3.092.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
30.03.2021 10:04 SP.0050.3.091.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
30.03.2021 09:55 SP.0050.3.090.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
30.03.2021 09:29 SP.0050.3.089.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
30.03.2021 09:26 SP.0050.3.088.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
30.03.2021 09:20 SP.0050.3.087.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
30.03.2021 09:18 SP.0050.3.086.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
30.03.2021 09:15 SP.0050.3.085.2021 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 dotyczących przeniesień między paragrafami

1 2 3 następna