Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2021 17:40 PR.0003.97.2021 Interpelacja Nr PR.0003.97.2021 w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły
13.05.2021 17:39 PR.0003.96.2021 Interpelacja Nr PR.0003.96.2021 w sprawie montażu biletomatu oraz systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przestanku Ruda Dworzec PKP
10.05.2021 09:33 PR.0003.95.2021 Interpelacja Nr PR.0003.95.2021 w sprawie udzielenia pomocy harcerzom, wędkarzom oraz spacerowiczom w dzielnicy Ruda i Chebzie
04.05.2021 15:23 PR.0003.94.2021 Interpelacja Nr PR.0003.94.2021 w sprawie nabycia od "Huty Pokój" S.A. budynku z przeznaczeniem na halę sportową
28.04.2021 12:45 PR.0003.93.2021 Interpelacja Nr PR.0003.93.2021 w sprawie budowy parkingu "ażurowego" przy Miejskim Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi - ul. Solskiego 5
28.04.2021 12:43 PR.0003.92.2021 Interpelacja Nr PR.0003.92.2021 w sprawie remontu ul. Kokotek od nr 40 - 58
28.04.2021 11:07 PR.0003.91.2021 Interpelacja Nr PR.0003.91.2021 w sprawie przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego placu zabaw mieszczącego się w Rudzie Śląskiej pomiędzy budynkami ul. Słowiańska 2 i 3
28.04.2021 11:06 PR.0003.90.2021 Interpelacja Nr PR.0003.90.2021 w sprawie udrożnienia studzienek odprowadzających deszczówkę z jezdni ul. Wawelska 2a
28.04.2021 11:03 PR.0003.89.2021 Interpelacja Nr PR.0003.89.2021 w sprawie podania terminu zakończenia prac związanych z naprawą nasypu oraz słupa oświetleniowego mieszczącego się przy trasie N-S
27.04.2021 09:56 PR.0003.88.2021 Interpelacja Nr PR.0003.88.2021 w sprawie utworzenia linii autobusowej Kłodnica - Kochłowice - Bykowina - Godula - Orzegów
23.04.2021 11:00 PR.0003.87.2021 Interpelacja Nr PR.0003.87.2021 w sprawie naprawy istniejącego oświetlenia ul. Staszica w dzielnicy Ruda
23.04.2021 11:04 PR.0003.86.2021 Interpelacja Nr PR.0003.86.2021 w sprawie dokonania kontroli oraz ewentualnej deratyzacji przy ul. Zabrzańskiej 49, 51 i 53 w dzielnicy Ruda
23.04.2021 10:59 PR.0003.85.2021 Interpelacja Nr PR.0003.85.2021 w sprawie zamontowania lub przeniesienia tablicy informacyjnej na przystanku Halemba - Kościół
23.04.2021 10:56 PR.0003.84.2021 Interpelacja Nr PR.0003.84.2021 w sprawie obniżenia krawężników przy przejściu dla pieszych na ulicy 1-go Maja przy Kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej
23.04.2021 10:55 PR.0003.83.2021 Interpelacja Nr PR.0003.83.2021 w sprawie wycinki drzew przy ul. Nowowiejskiej 18
23.04.2021 10:53 PR.0003.82.2021 Interpelacja Nr PR.0003.82.2021 w sprawie zapadnięcia chodnika przy ul. Nowy Świat
23.04.2021 10:49 PR.0003.81.2021 Interpelacja Nr PR.0003.81.2021 w sprawie możliwości utwardzenia nawierzchni ul. Kochłowickiej (od numeru 82)
21.04.2021 09:10 PR.0003.80.2021 Interpelacja Nr PR.0003.80.2021 w sprawie likwidacji slumsów w dzielnicy Nowy Bytom
20.04.2021 13:48 PR.0003.79.2021 Interpelacja nr PR.0003.79.2021 w sprawie sprawdzenia bezpieczeństwa na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na ul. Halembskiej
20.04.2021 13:47 PR.0003.78.2021 Interpelacja nr PR.0003.78.2021 w sprawie ewentualnego odwodnienia zrewitalizowanego terenu po byłej koksowni Orzegów
20.04.2021 09:18 PR.0003.77.2021 Interpelacja Nr PR.0003.77.2021 w sprawie uporządkowania terenu wokół miejsca składania odpadów mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Raciborskiej 10
19.04.2021 12:17 PR.0003.76.2021 Interpelacja Nr PR.0003.76.2021 w sprawie dotacji do zabytków
19.04.2021 09:07 PR.0003.75.2021 Interpelacja PR.0003.75.2021 w sprawie remontu drogi na wysokości budynku przy ul. Kochłowickiej 68
19.04.2021 09:05 PR.0003.74.2021 Interpelacja PR.0003.74.2021 w sprawie remontu drogi w Rudzie Śląskiej działka 1418/211
15.04.2021 11:02 PR.0003.73.2021 Interpelacja Nr PR.0003.73.2021 w sprawie prawidłowego utrzymania Alei Dworcowej oraz chodnika przy ul. Korfantego w Bykowinie
01.04.2021 15:06 PR.0003.72.2021 Interpelacja Nr PR.0003.72.2021 w sprawie wykonania kantrapasa na ul. Do Dworca w Kochłowicach oraz bezpiecznych przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniach obwodnicy rowerowej z ulicami Pordzika i Korfantego
01.04.2021 08:59 PR.0003.71.2021 Interpelacja Nr PR.0003.71.2021 w sprawie utworzenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
31.03.2021 14:26 PR.0003.70.2021 Interpelacja Nr PR.0003.70.2021 w sprawie naprawy chodnika przy ul. Zabrzańskiej 70
31.03.2021 10:14 PR.0003.69.2021 Interpelacja Nr PR.0003.69.2021 w sprawie ustawienia koszy na śmieci w Lasku Bolońskim w Bykowinie
31.03.2021 10:12 PR.0003.68.2021 Interpelacja Nr PR.0003.68.2021 w sprawie remontu alei przy ul. Sztolniowej i pilnej wymiany słupów oświetleniowych - ponowna interpelacja wraz z załącznikami
31.03.2021 10:11 PR.0003.67.2021 Interpelacja Nr PR.0003.67.2021 w sprawie utrzymania porządku na chodnikach i zieleńcach wokół kwartału ulic Wojska Polskiego, Kościuszki i przyległych
31.03.2021 10:09 PR.0003.66.2021 Interpelacja Nr PR.0003.66.2021 w sprawie naprawy schodów wejściowych do Przychodni Rejonowej oraz ciągu komunikacyjnego przy ul. Ks. J. Niedzieli
26.03.2021 12:07 PR.0003.65.2021 Interpelacja Nr PR.0003.65.2021 w sprawie ustawienie lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Młyńskiej w ul. Halembską
26.03.2021 12:06 PR.0003.64.2021 Interpelacja Nr PR.0003.64.2021 w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych znajdującego się w okolicach ul. Pakuły i Jastrzębiej
25.03.2021 17:35 PR.0003.63.2021 Interpelacja Nr PR.0003.63.2021 w sprawie statusu prawnego zabudowań Szybu Franciszek oraz fabryki margaryny
25.03.2021 17:33 PR.0003.62.2021 Interpelacja Nr PR.0003.62.2021 w sprawie utworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Chorzowskiej
24.03.2021 14:40 PR.0003.61.2021 Interpelacja Nr PR.0003.61.2021 w sprawie niedrożnej studzienki kanalizacyjnej przy ul. Storczyków w dzielnicy Ruda
24.03.2021 14:25 PR.0003.60.2021 Interpelacja Nr PR.0003.60.2021 w sprawie remontu ulic Norwida, Różanej, Narcyzów w dzielnicy Ruda
22.03.2021 10:47 PR.0003.59.2021 Interpelacja nr PR.0003.59.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji w Rudzie Śląskiej
19.03.2021 11:00 PR.0003.58.2021 Interpelacja Nr PR.0003.58.2021 w sprawie naprawy, utwardzenia drogi dojazdowej do garaży przy ul.A.Jankowskiego
11.03.2021 13:04 PR.0003.57.2021 Interpelacja Nr PR.0003.57.2021 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 516-17 dla inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkaniowego przy ul. Chryzantem w Rudzie Śląskiej
08.03.2021 09:43 PR.0003.56.2021 Interpelacja Nr PR.0003.56.2021 w sprawie ul. Nowy Świat 4 a - e
08.03.2021 09:41 PR.0003.55.2021 Interpelacja Nr PR.0003.55.2021 w sprawie fotopułapki przy ul. Skośnej
04.03.2021 09:52 PR.0003.54.2021 Interpelacja Nr PR.0003.54.2021 w sprawie możliwości budowy parkingu przez RSM wzdłuż budynku przy ul. Przedszkolnej 7 w Rudzie Śląskiej 3(Goduli) na działkach nr 721/51 oraz 724/51
04.03.2021 09:49 PR.0003.53.2021 Interpelacja Nr Pr.0003.53.2021 w sprawie braku wiarygodności podawanych przez Wody Polskie w prasie informacji na temat zagrożenia powodziowego w okolicy rozlewiska przy Niebieskich Dachach .
04.03.2021 09:45 PR.0003.52.2021 Interpelacja Nr PR.0003.52.2021 w sprawie przygotowania miasta do realizacji uchwały antysmogowej
04.03.2021 09:38 PR.0003.51.2021 Interpelacja Nr PR.0003.51.2021 w sprawie usunięcia błędów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.in. nieuwzględnienia w opracowaniach rozlewiska w "Dolinie Kochłówki" i innych obszarów cennych przyrodniczo.
04.03.2021 09:35 PR.0003.50.2021 Interpelacja Nr PR.003.50.2021 w sprawie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
04.03.2021 09:32 PR.0003.49.2021 Interpelacja Nr PR.0003.49.2021 w sprawie dzierżawy/najmu gruntu pod garaże
04.03.2021 09:20 PR.0003.48.2021 Interpelacja Nr PR.0003.48.2021 w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom dzielnicy Ruda 1 w doświetleniu przystanków komunikacji miejskiej oraz uczynieniu widocznymi/ mozliwymi do odczytania (zwłaszcza po zmierzchu), rozkładów jazdy autobusów.

1 2 następna