Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2021 11:18 Interpelacja Nr PR.0003.91.2021 w sprawie przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego placu zabaw mieszczącego się w Rudzie Śląskiej pomiędzy budynkami ul. Słowiańska 2 i 3
28.04.2021 11:16 Interpelacja Nr PR.0003.90.2021 w sprawie udrożnienia studzienek odprowadzających deszczówkę z jezdni ul. Wawelska 2a
28.04.2021 11:14 Interpelacja Nr PR.0003.89.2021 w sprawie podania terminu zakończenia prac związanych z naprawą nasypu oraz słupa oświetleniowego mieszczącego się przy trasie N-S
20.04.2021 09:31 Interpelacja Nr PR.0003.77.2021 w sprawie uporządkowania terenu wokół miejsca składania odpadów mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Raciborskiej 10
19.04.2021 12:19 Interpelacja Nr PR.0003.76.2021 w sprawie dotacji do zabytków
04.03.2021 09:37 Interpelacja Nr PR.0003.50.2021 w sprawie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
04.03.2021 09:35 Interpelacja Nr PR.0003.49.2021 w sprawie dzierżawy/najmu gruntu pod garaże
24.02.2021 14:21 Interpelacja Nr PR.0003.39.2021 w sprawie likwidacji Krytej Pływalni przy ul. Pokoju w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
24.02.2021 10:54 Interpelacja Nr PR.0003.38.2021 w sprawie spalarni zwierząt przy ul. Noworudzkiej 11
10.02.2021 11:20 Interpelacja Nr PR.0003.32.2021 w sprawie wykonania miejsc parkingowych w pasie drogowym przy ul. Dunajewskiego 7
10.02.2021 11:20 Interpelacja Nr PR.0003.33.2021 w sprawie braku drożności przepustów studzienek kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wawelskiej 6
08.01.2021 11:27 Interpelacja Nr PR.0003.3.2021 w sprawie wywozu odpadów komunalnych - ul. Dunajewskiego 5