Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2004 12:16 321/XIII/2003 Uchwała nr 321/XIII/2003 w sprawie: skargi M.H.* w sprawie związanej z najmem komunalnego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Solidarności w Rudzie Śl.
24.06.2004 12:14 320/XIII/2003 Uchwała nr 320/XIII/2003 w sprawie : powołania Małgorzaty Szydłowskiej w skład Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
24.06.2004 12:10 319/XIII/2003 Uchwała nr 319/XIII/2003 w sprawie: odwołania ze składu Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Danutę Stankiewicz
24.06.2004 12:06 318/XIII/2003 Uchwała nr 318/XIII/2003 w sprawie: zmiany uchwały nr 173/IX/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 29.05.2003 r. w sprawie zmiany Statutu KZK GOP w Katowicach
24.06.2004 12:01 317/XIII/2003 Uchwała nr 317/XIII/2003 w sprawie: zwolnienia z opłat zwiazanych z rejestracją i zmianą działalności gospodarczej.
24.06.2004 11:59 316/XIII/2003 Uchwała nr 316/XIII/2003 w sprawie: powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul.Jankowskiego 6
24.06.2004 11:56 315/XIII/2003 Uchwała nr 315/XIII/2003 w sprawie:wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul.Jankowskiego 6.
24.06.2004 11:53 314/XIII/2003 Uchwała nr 314/XIII/2003 w sprawie: odwołania Rady Społecznej Przychodni rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul.Jankowskiego 6
24.06.2004 11:51 313/XIII/2003 Uchwała nr 313/XIII/2003 w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2003 r. ...
24.06.2004 11:50 312/XIII/2003 Uchwała nr 312/XIII/2003 w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2003 r. ...
24.06.2004 11:34 311/XIII/2003 Uchwała nr 311/XIII/2003 w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śl.
24.06.2004 11:32 310/XIII/2003 Uchwała nr 310/XIII/03 w sprawie zmian fragmentów w miejscowym planie szczegółowym zagospod. przestrzen. Ruda Śląska-Kochłowice w Rudzie Śl.
24.06.2004 11:17 309/XIII/2003 Uchwała nr 309/XIII/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.06.2004 11:15 308/XIII/2003 Uchwała nr 308/XIII/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.06.2004 11:10 307/XIII/2003 Uchwała nr 307/XIII/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.06.2004 11:06 306/XIII/2003 Uchwała nr 306/XIII/2003 w sprawie: włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 - dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śl.
24.06.2004 11:04 305/XIII/2003 Uchwała nr 305/XIII/2003 w sprawie: udzielenia Państwu AiS S.* oraz Państwu AiD A.* użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr geod. 767/24 ...
24.06.2004 11:03 304/XIII/2003 Uchwała nr 304/XIII/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Pani E.D.* użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr geod. 2656/233 ...
24.06.2004 10:46 303/XIII/2003 Uchwała nr 303/XIII/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Pani K.K.* użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr geod. 658/24 ...
24.06.2004 10:42 302/XIII/2003 Uchwała nr 302/XIII/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Pani I.H* i Panu J.G* użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 323/65 ....
24.06.2004 10:40 301/XIII/2003 Uchwała nr 301/XIII/2003 w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie Państwu J i K.S* użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr 1144/44 .......
24.06.2004 10:30 300/XIII/2003 Uchwała nr 300/XIII/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Państwu A i J N.* oraz Pani M.M.* użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 116 ......
24.06.2004 10:28 299/XIII/2003 Uchwała nr 299/XIII/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Pani K.W.* użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1451/218 .....
24.06.2004 10:16 298/XIII/2003 Uchwała nr 298/XIII/2003 w sprawie: zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.
24.06.2004 10:14 297/XIII/2003 Uchwała nr 297/XIII/2003 w sprawie: dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
24.06.2004 10:12 296/XIII/2003 Uchwała nr 296/XIII/2003 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003
24.06.2004 10:07 295/XIII/2003 Uchwała nr 295/XIII/2003 w sprawie: dokonania wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
24.06.2004 10:04 294/XIII/2003 Uchwałą nr 294/XIII/2003 w sprawie: zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
24.06.2004 10:03 293/XIII/2003 Uchwała nr 293/XIII/2003 w sprawie: zmiany uchwały nr 147/VI/03 Rady Miejskiej z dnia 20.03.2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003.
24.06.2004 09:58 292/XIII/2003 Uchwała nr 292/XIII/2003 w sprawie: zmiany uchwały nr 285/XXI/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego na terenie miasta RŚl
24.06.2004 09:53 291/XIII/2003 Uchwała nr 291/XIII/2003 w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych...
22.06.2004 16:52 290/XIII/2003 Uchwała nr 290/XIII/2003 w sprawie: trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta Ruda Śląska oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
22.06.2004 16:49 289/XIII/2003 Uchwała nr 289/XIII/2003 w sprawie: przyjęcia rezolucji dot. likwidacji kopalń węgla kamiennego.