Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2004 16:40 386/XVII/2003 uchwała nr 386/XVII/2003 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania systemu finansowania ochrony środowiska w trakcie procesu akcesyjnego Polski do Unii Europ.
24.06.2004 16:39 385/XVII/2003 uchwała nr 385/XVII/2003 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Ruda Śląska.
24.06.2004 16:37 384/XVII/2003 uchwała nr 384/XVII/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 28.02.2000r. (...)
24.06.2004 16:35 383/XVII/2003 uchwałą nr 383/XVII/2003 w sprawie powołania z dniem 1.01.2004r. jednoosobowej spółki miasta z ogranicz. odpowiedz. pod firmą
24.06.2004 16:34 382/XVII/2003 uchwała nr 382/XVII/2003 w sprawie upoważnienia dla kierownika SZZDŚ MOPS w Rudzie Śl. do wydawania decyzji admin. w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
24.06.2004 16:32 381/XVII/2003 uchwała nr 381/XVII/2003r. w sprawie upoważnienia dla kierownika DOD MOPS w Rudzie Śl. do wydawania decyzji admin. w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
24.06.2004 16:28 380/XVII/2003 uchwała nr 380/XVII/2003 w sprawie upoważnienia dla kierownika DUO MOPS w Rudzie Śl. do wydawania decyzji admin. w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
24.06.2004 16:27 379/XVII/2003 uchwała nr 379/XVII/2003 w sprawie upoważnienia Dyr. MOPS w Rudzie Śl. do wydawania decyzji admin. w sprawach przyznania dodatku mieszkaniowego.
24.06.2004 16:07 378/XVII/2003 uchwała nr 378/XVII/2003 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych.
24.06.2004 16:06 377/XVII/2003 uchwała nr 377/XVII/2003 w sprawie skargi p. A.D.* na uchwałę nr 153/VII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 10.04.2003 r.
24.06.2004 15:59 376/XVII/2003 uchwała nr 376/XVII/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 277/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 28.02.2000 r.
24.06.2004 15:54 375/XVII/2003 uchwała nr 375/XVII/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagospod. przestrzen. miasta Ruda Śl.
24.06.2004 15:52 374/XVII/2003 uchwała nr 374/XVII/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagospod. przestrzen. (...) obszar trasy N-S (Bukowa-Bielszowice).
24.06.2004 15:51 373/XVII/2003 uchwała nr 373/XVII/2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środow. i Gospod. Wodnej.
24.06.2004 15:46 372/XVII/2003 Uchwała nr 372/XVII/2003 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003.
24.06.2004 15:44 371/XVII/2003 uchwała nr 371/XVII/2003 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.