Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2004 13:52 401/XVIII/2003 uchwała nr 401/XVIII/2003 w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Integracji i Polityki Społecznej
25.06.2004 13:46 400/XVIII/2003 uchwała nr 400/XVIII/2003 w sprawie wyrażenia zgody Państwu * użytkownikom wieczystym ...
25.06.2004 13:32 399/XVIII/2003 uchwała nr 399/XVIII/2003 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ruda Śląska
25.06.2004 13:28 398/XVIII/2003 uchwała nr 398/XVIII/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 359/XVI 2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 27.11.2003 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród ...
25.06.2004 13:21 397/XVIII/2003 uchwała nr 397/XVIII/2003 w sprawie uznania za bezzasadną skargi D.K.* na działanie kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śl.
25.06.2004 13:18 396/XVIII/2003 uchwała nr 396/XVIII/2003 w sprawie ustalenia poziomu wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego
25.06.2004 13:14 395/XVIII/2003 uchwała nr 395/XVIII/2003 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śl. przy ul.Lipa 2
25.06.2004 13:09 394/XVIII/2003 uchwała nr 394/XVIII/2003 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śl. z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004
25.06.2004 12:59 393/XVIII/2003 uchwała nr 393/XVIII/2003 w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003
25.06.2004 12:54 392/XVIII/2003 uchwała nr 392/XVIII/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani * - użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ...
25.06.2004 12:49 391/XVIII/2003 uchwała nr 391/XVIII/2003 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości...
25.06.2004 12:39 390/XVIII/2003 uchwała nr 390/XVIII/2003 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 20.03.2003 r. nr 146/VI/2003 ...
25.06.2004 10:41 389/XVIII/2003 uchwała nr 389/XVIII/2003 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Ruda Śl. ...
24.06.2004 16:47 388/XVIII/2003 uchwała nr 388/XVIII/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach dokonania podziału MOK im.H.Bisty
24.06.2004 16:44 387/XVIII/2003 uchwała nr 387/XVIII/03 w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śl.