Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2004 15:32 418/XXI/2004 uchwała nr 418/XXI/2004 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.
25.06.2004 15:24 417/XXI/2004 uchwała nr 417/XXI/2004 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej nr 338/XV/2003 z dnia 29.10.2003r. w sprawie zmiany planu finansowego ...
25.06.2004 15:22 416/XXI/2004 uchwała nr 416/XXI/2004 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wraz z uzasadnieniem o zamiarze zmiany treści statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ...
25.06.2004 15:21 415/XXI/2004 uchwała nr 415/XXI/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
25.06.2004 15:19 414/XXI/2004 uchwała nr 414/XXI/2004 w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej PR SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 oraz ...
25.06.2004 15:13 413/XXI/2004 uchwała nr 413/XXI/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie likwidacji oddziału urologicznego i poradni urologicznej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.
25.06.2004 15:11 412/XXI/2004 uchwała nr 412/XXI/2004 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 11 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
25.06.2004 15:10 411/XXI/2004 uchwała nr 411/XXI/2004 w sprawie przyjęcia przez Miasto Ruda Śląska zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zabytków.
25.06.2004 15:08 410/XXI/2004 uchwała nr 410/XXI/2004 w sprawie warunków pracy i płacy dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej.
25.06.2004 15:06 409/XXI/2004 uchwała nr 409/XXI/2004 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej za rok 2003.
25.06.2004 15:00 408/XXI/2004 uchwała nr 408/XXI/2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji za 2003 r. oraz planów pracy komisji na rok 2004.