Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2004 16:20 434/XXII/2004 uchwała nr 434/XXII/2004 w sprawie opinii projektów do "Programu wyrównywania różnic między regionami"
25.06.2004 16:18 433/XXII/2004 uchwała nr 433/XXII/2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publiczne
25.06.2004 16:16 432/XXII/2004 uchwała nr 432/XXII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 394/XVIII/2003 RM w Rudzie Śl. z dnia 30.12.2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta RŚl. z Organizacjami Pozarządowymi w rok
25.06.2004 16:09 431/XXII/2004 uchwała nr 431/XXII/2004 w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
25.06.2004 16:07 430/XXII/2004 uchwała nr 430/XXII/2004 w sprawie połaczenia jednostek budżetowych miasta Ruda Śląska ...
25.06.2004 16:05 429/XXII/2004 uchwała nr 429/XXII/2004 w sprawie połaczenia jednostek budżetowych miasta Ruda Śl. ...
25.06.2004 16:02 428/XXII/2004 uchwała nr 428/XXII/2004 w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Rudzie Śl.
25.06.2004 15:56 427/XXII/2004 uchwała nr 427/XXII/2004 w sprawie wyłączenia z zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śl. - Centrum Kształcenia Ustawicznego
25.06.2004 15:54 426/XXII/2004 uchwała nr 426/XXII/2004 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Rudzie Śl.
25.06.2004 15:50 425/XXII/2004 uchwała nr 425/XXII/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ruda Śl. - Halemba (Kłodnicka)
25.06.2004 15:46 424/XXII/2004 uchwała nr 424/XXII/2004 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Szyb Walenty, połozonej w obrębie Ruda, na km 5, na terenach poprzemysłowych po KWK
25.06.2004 15:43 423/XXII/2004 uchwała nr 423/XXII/2004 w sprawie reorganizacji SP ZOZ Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ul.Lipa 2 polegającej na likwidacji niektórych komórek organizacyjnych...
25.06.2004 15:41 422/XXII/2004 uchwała nr 422/XXII/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia działalności na dzień 30.09.2003 r. SP ZOZ Szpitala Miejskiego nr 1 w Rudzie Śl. przy ul.Głównej
25.06.2004 15:38 421/XXII/2004 uchwała nr 421/XXII/2004 w sprawie zasad udostępniania obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR
25.06.2004 15:36 420/XXII/2004 uchwała nr 420/XXII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 148/VI/2003 RM w RŚl. z dnia 20.03.2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2003
25.06.2004 15:34 419/XXII/2004 uchwała nr 419/XXII/2004 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004