Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2004 13:50 480/XXVI/2004 uchwała nr 480/XXVI/2004 w sprawie skargi * na brak działań Prezydenta Miasta oraz MPGM Sp. z o.o. mających na celu usunięcie skutków zalewania zajmowanego przez niego mieszkania komunalnego .
28.06.2004 13:48 479/XXVI/2004 uchwała nr 479/XXVI/2004 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004
28.06.2004 13:47 478/XXVI/2004 uchwała nr 478/XXVI/2004 w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004
28.06.2004 13:42 477/XXVI/2004 uchwała nr 477/XXVI/2004 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 901/L/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 28.05.2002 r. - Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śl.
28.06.2004 13:40 476/XXVI/2004 uchwała nr 476/XXVI/2004 w sprawie zmiany statutu KZK GOP w Katowicach
28.06.2004 13:30 475/XXVI/2004 uchwała nr 475/XXVI/2004 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Ruda Śl. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów
28.06.2004 13:28 474/XXVI/2004 uchwała nr 474/XXVI/2004 w sprawie zatwierdzenia planu sieci publicznych szkół dla dorosłych oraz szkół dziennych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Rudzie Śl.
28.06.2004 13:20 473/XXVI/2004 uchwała nr 473/XXVI/2004 w sprawie aktu założycielskiego - Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy oraz powołania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śl.
28.06.2004 13:18 472/XXVI/2004 uchwała nr 472/XXVI/2004 w sprawie dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zadania pn. Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie Śl.
28.06.2004 13:17 471/XXVI/2004 uchwała nr 471/XXVI/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 431/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 25.03.2004 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu ...
28.06.2004 13:14 470/XXVI/2004 uchwała nr 470/XXVI/2004 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka i pełnoletniej osoby w rodzinie zastępczej
28.06.2004 13:13 469/XXVI/2004 uchwała nr 469/XXVI/2004 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze rehabilitacyjne świadczone w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonym przez ...
28.06.2004 13:11 468/XXVI/2004 uchwała nr 468/XXVI/2004 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania ...
28.06.2004 13:09 467/XXVI/2004 uchwała nr 467/XXVI/2004 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śl. prowadzonym przez miasto Ruda Śląska
28.06.2004 13:08 466/XXVI/2004 uchwała nr 466/XXVI/2004 w sprawie nadania Statutu Dziennemu Ośrodkowi Opiekuńczemu dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śl.
28.06.2004 13:07 465/XXVI/2004 uchwała nr 465/XXVI/2004 w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
28.06.2004 12:46 464/XXVI/2004 uchwała nr 464/XXVI/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 401/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Integracji i Polityki Społecznej
28.06.2004 12:27 463/XXVI/2004 uchwała nr 463/XXVI/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 454/XXIV/2004 Rady Miejskiej z dnia 28.04.2004 r.