Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 17:46 12/OC/03 12/OC/03 w sprawie zasad współdziałania sił obrony cywilnej, załóg zakładów pracy i innych jednostek organizacyjnych (...)
07.07.2004 17:45 10/OC/03 10/OC/03 w sprawie przeprowadzenia szkolenia w zakresie problematyki zarządzania kryzysowego, planowania obronnego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej (...)
07.07.2004 17:44 11/OC/03 11/OC/03 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:36 09/OC/03 09/OC/03 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
07.07.2004 17:34 08/OC/03 08/OC/03 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
07.07.2004 17:33 03/OC/03 03/OC/03 w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, obronności i ochrony przeciwpożarowej w mieście Ruda Śląska w 2003 roku
07.07.2004 17:31 04/OC/03 04/OC/03 w sprawie zmian w stanie formacji obrony cywilnej w „HUCIE POKÓJ"
07.07.2004 17:29 05/OC/03 05/OC/03 w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej w Oddziale ING Banku Śląskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:28 06/OC/03 06/OC/03 w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Prezydenta Miasta o zagrożeniach, zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie miasta Ruda Śląska
07.07.2004 17:27 07/OC/03 07/OC/03 w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej w Zakładach Mechanicznych TECHMASZ - ZAMET Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:25 01/OC/03 01/OC/03 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 17:23 02/OC/03 02/OC/03 w sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnej Wojewody Śląskiego na terenie miasta Ruda Śląska