Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2005 12:43 WOR.KSM.BF.0151-273/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 633/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie zmian w wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
05.01.2005 12:42 WOR.KSM.BF.0151-272/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 632/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 200
05.01.2005 12:40 WOR.KSM.BF.0151-271/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
05.01.2005 12:37 WOR.KSM.BF.0151-270/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
05.01.2005 12:24 WOR.KSM.BF.0151-269/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
05.01.2005 12:20 WOR.KSM.BF.0151-268/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
05.01.2005 12:05 WOR.KSM.BF.0151-267/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
05.01.2005 12:03 WOR.KSM.BF.0151-266/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
05.01.2005 11:59 WOR.KSM.BF.0151-265/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
05.01.2005 11:56 WOR.KSM.BF.0151-264/04 Zarządzenie w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004
05.01.2005 11:54 WOR.KSM.BF.0151-263/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
05.01.2005 11:46 WOR.KSM.BF.0151-262/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
05.01.2005 11:35 WOR.KSM.BF.0151-261/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
05.01.2005 11:16 WOR.KSM.BF.0151-260/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.01.2005 10:50 WOR.KSM.BF.0151-259/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 629/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie; dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta (...)
05.01.2005 08:56 WOR.KSM.BF.0151-258/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat.
05.01.2005 08:43 WOR.KSM.BF.0151-257/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i pragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu.
05.01.2005 08:33 WOR.KSM.BF.0151-257/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i pragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatuna 2004 r.
05.01.2005 08:24 WOR.KSM.BF.0151-256/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatuna 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
04.01.2005 15:01 WOR.KSM.BF.0151-255/04 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu budżetu miasta na rok 2005.
04.01.2005 14:17 WOR.KSM.BF.0151-254/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.01.2005 13:55 WOR.KSM.BF.0151-253/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.01.2005 13:19 WOR.KSM.BF.0151-252/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środlów w wyskości 1.000.000,00 zł na okres trzynastu dni.
04.01.2005 13:11 WOR.KSM.BF.0151-251/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na na prawach powiatu na 2004 r.
04.01.2005 13:01 WOR.KSM.BF.0151-250/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.01.2005 12:42 WOR.KSM.BF.0151-249/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu.
04.01.2005 12:34 WOR.KSM.BF.0151-248/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.01.2005 12:25 WOR.KSM.BF.0151-247/04 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych z rachunku 72 105012141000001001197019 w wysokości 20.000.000,00 zł na okres 15 dni (01.12.2004 - 15.12.2004)