Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.02.2005 08:25 WOR.KSM.BF.0151-10/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
25.02.2005 08:21 WOR.KSM.BF.0151-9/05 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
25.02.2005 08:14 WOR.KSM.BF.0151-8/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
25.02.2005 08:10 WOR.KSM.BF.0151-7/05 Zarządzenie w sprawach dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
25.02.2005 08:06 WOR.KSM.BF.0151-6/05 Zarządzenie w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.02.2005 16:27 WOR.KSM.BF.0151-5/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budzetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.02.2005 16:13 WOR.KSM.BF.0151-4/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 2 000 000 zł na okres jednego miesiąca
21.02.2005 16:05 WOR.KSM.BF.0151-3/05 Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu podawania do publicznej wiadomości kwot dokonanych umorzeń zaległości podatkowych na rzecz przedsiębiorców
21.02.2005 15:57 WOR.KSM.BF.0151-2/05 Zarządzenie w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2005
21.02.2005 15:53 WOR.KSM.BF.0151-1/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 2 000 000 zł na okres jednego miesiąca