Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2012 15:56 662/XXXVI/2005 Uchwała nr 662/XXXVI/2005 w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Rudzie Śląskiej.
21.02.2005 15:21 703/XXXVI/2005 Uchwała nr 703/XXXVI/2005 w sprawie przyjęcia rezolucji przeciwko obniżeniu subwencji oświatowej.
21.02.2005 15:18 702/XXXVI/2005 Uchwała nr 702/XXXVI/2005 w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie miasta Ruda Śląska na rok 2005 na rzecz wkładu własnego do projektu pod nazwą "Utworzenie Górno
21.02.2005 15:14 701/XXXVI/2005 Uchwała nr 701/XXXVI/2005 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w postaci poręczenia pożyczki na realizację poszczególnych etapów projektu pn. "Utworzenie Górnośląskiego Inkubatora .
21.02.2005 15:10 700/XXXVI/2005 Uchwała nr 700/XXXVI/2005 w sprawie skargi * na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudzie Śląskiej.
21.02.2005 15:08 699/XXXVI/2005 Uchwała nr 699/XXXVI/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.02.2005 15:03 698/XXXVI/2005 Uchwała nr 698/XXXVI/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
21.02.2005 15:02 697/XXXVI/2005 Uchwała nr 697/XXXVI/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
21.02.2005 14:59 696/XXXVI/2005 Uchwala nr 696/XXXVI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
21.02.2005 14:57 695/XXXVI/2005 Uchwała nr 695/XXXVI/2005 w sprawie określenia dróg gminnych w mieście Ruda Śląska
21.02.2005 14:55 694/XXXVI/2005 Uchwała nr 694/XXXVI/2005 w sprawie skargi * na brak odpowiedzi Prezydenta Miasta na ich pismo z dnia 13.08.2004 r. w sprawie wynajmowanego lokalu mieszkalnego w Rudzie Śląskiej.
21.02.2005 14:53 693/XXXVI/2005 Uchwała nr 693/XXXVI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 613/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r.
21.02.2005 14:51 692/XXXVI/2005 Uchwała nr 692/XXXVI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 354/XXVIII/2000 Rady Miejskiej z dnia 26.06.2000r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o charakterze publicznym w mieście Rud
21.02.2005 14:47 691/XXXVI/2005 Uchwała nr 691/XXXVI/2005 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
21.02.2005 14:46 690/XXXVI/2005 Uchwała nr 690/XXXVI/2005 w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
21.02.2005 14:44 689/XXXVI/2005 Uchwała nr 689/XXXVI/2005 w sprawie Statutu SP ZOZ pod nazwą "Szpital Miejski" w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.W.Lipa 2.
21.02.2005 14:42 688/XXXVI/2005 Uchwała nr 688/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:39 687/XXXVI/2005 Uchwała nr 687/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:37 686/XXXVI/2005 Uchwała nr 686/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:35 685/XXXVI/2005 Uchwała nr 685/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:33 684/XXXVI/2005 Uchwała nr 684/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:30 684/XXXVI/2005 Uchwała nr 683/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:28 682/XXXVI/2005 Uchwała nr 682/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:26 681/XXXVI/2005 Uchwała nr 681/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:24 680/XXXVI/2005 Uchwała nr 680/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:20 679/XXXVI/2005 Uchwała nr 679/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:17 678/XXXVI/2005 Uchwała nr 678/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:14 677/XXXVI/2005 Uchwała nr 677/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:12 676/XXXVI/2005 Uchwała nr 676/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:10 675/XXXVI/2005 Uchwała nr 675/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:08 674/XXXVI/2005 Uchwała nr 674/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:06 673/XXXVI/2005 Uchwała nr 673/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:01 672/XXXVI/2005 Uchwała nr 672/XXXVI/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogloszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiej 7.
21.02.2005 13:58 671/XXXVI/2005 Uchwała nr 671/XXXVI/2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym na rok 2005.
21.02.2005 13:54 670/XXXVI/2005 Uchwała nr 670/XXXVI/2005 w sprawie przyznawania oraz określenia zasad udzielania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych i garaży murowanych wraz z udziałem we wł
21.02.2005 13:45 669/XXXVI/2005 Uchwała nr 669/XXXVI/2005 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udzialem we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących wla
21.02.2005 13:40 668/XXXVI/2005 Uchwała nr 668/XXXVI/2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej "Senior" z siedzibą w Rudzie Śl. przy ul.Puszkina 7 bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego za
21.02.2005 13:37 667/XXXVI/2005 Uchwała nr 667/XXXVI/2005 w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Rudzie Śląskiej częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a
21.02.2005 13:33 666/XXXVI/2005 Uchwała nr 666/XXXVI/2005 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym z budżetu miasta Ruda Śląska.
21.02.2005 13:30 665/XXXVI/2005 Uchwała nr 665/XXXVI/2005 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli.
21.02.2005 13:28 664/XXXVI/2005 Uchwała nr 664/XXXVI/2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oswiatowych oraz rodzinnych domach dziecka, dla których organem prowadzącym jest Mias
21.02.2005 13:23 663/XXXVI/2005 Uchwała nr 663/XXXVI/2005 w sprawie zasad udostępniania obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
21.02.2005 13:20 661/XXXVI/2005 Uchwała nr 661/XXXVI/2005 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 23 - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.02.2005 13:18 660/XXXVI/2005 Uchwała nr 660/XXXVI/2005 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 16 - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.02.2005 13:15 659/XXXVI/2005 Uchwała nr 659/XXXVI/2005 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - dla którego organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska.
21.02.2005 13:12 658/XXXVI/2005 Uchwała nr 658/XXXVI/2005 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do ogłaszania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół lub placówek oświatowych, dla których organem prowadz
21.02.2005 13:08 657/XXXVI/2005 Uchwała nr 657/XXXVI/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej za rok 2004.
21.02.2005 13:06 656/XXXVI/2005 Uchwała nr 656/XXXV/2005 w sprawie utworzenia konta dochodów własnych i określenia celów ich przeznaczenia przy Domu Pomocy Społecznej "Senior"
21.02.2005 13:04 655/XXXVI/2005 Uchwała nr 655/XXXVI/2005 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki miasta pod firmą Śląski Park Przemysłowy Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śl. przy ul.Szyb Walenty 32.
21.02.2005 12:56 654/XXXVI/2005 Uchwała nr 654/XXXVI/2005 w sprawie wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Śląski Park Przemysłowy Spółka z o.o.

1 2 następna