Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2005 15:28 753/XL/2005 Uchwała nr 753/XL/2005 w sprawie wstąpienia Pana Leona Latki na radnego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
04.05.2005 15:17 754/XL/2005 Uchwała nr 754/XL/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2004, wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Prezydenta Miasta oraz
04.05.2005 15:08 755/XL/2005 Uchwała nr 755/XL/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004
29.04.2005 15:49 756/XL/2005 Uchwała nr 756/XL/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005
29.04.2005 15:46 757/XL/2005 Uchwała nr 757/XL/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
29.04.2005 15:44 758/XL/2005 Uchwała nr 758/XL/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
29.04.2005 15:42 759/XL/2005 Uchwała nr 759/XL/2005 w sprawie wyznaczenia komunalnych zakładów pracy, w których jest wykonywana praca wskazana przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie
29.04.2005 15:39 760/XL/2005 Uchwała nr 760/XL/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejksiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2004, dla której Gmina jest organizatorem
29.04.2005 15:37 761/XL/2005 Uchwała nr 761/XL/2005 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
29.04.2005 15:36 762/XL/2005 Uchwała nr 762/XL/2005 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
29.04.2005 15:33 763/XL/2005 Uchwała nr 763/XL/2005 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
29.04.2005 15:29 764/XL/2005 Uchwała nr 764/XL/2005 w sprawie odwołania ze składu Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Przewodniczącego Komisji Jana Koniecznego
29.04.2005 15:27 765/XL/2005 Uchwała na 765/XL/2005 w sprawie powołania Leona Latka na funkcję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
29.04.2005 15:25 766/XL/2005 Uchwała nr 766/XL/2005 w sprawie wyznaczenia Komisji Gospodarki Komunalnej do spełniania zadań Komisji Rady Miejskiej ds. Planu Rozwoju Lokalnego
29.04.2005 15:23 767/XL/2005 Uchwała nr 767/XL/2005 w sprawie wyrażenia poparcia dla rozwiązań systemowych gospodarki odpadami komunalnymi, opartych na projekcie Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych .