Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2005 14:59 164/IX/03 Uchwała nr 164/IX/2003 w sprawie nadania Księdzu Kanonikowi Wojciechowi Grzywoczowi tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska".
19.05.2005 14:57 165/IX/03 Uchwała nr 165/IX/2003 w sprawie informacji dotyczącej reformy górnictwa.
19.05.2005 14:56 166/IX/03 Uchwała nr 166/IX/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 489/XXXIV/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 28.12.2000 r. w sprawie zaakceptowania likwidacji Związku Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracj
19.05.2005 14:52 167/IX/03 Uchwała nr 167/IX/2003 w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej.
19.05.2005 14:49 168/IX/03 Uchwała nr 168/IX/2003 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Rudzie
19.05.2005 14:46 169/IX/03 Uchwała nr 169/IX/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 480/XXXIV/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 28.12.2000 r. w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śl. przy ul.Wawelskiej
18.05.2005 13:20 170/IX/03 Uchwała nr 170/IX/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 378/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.08.2000 r. w sprawie likwidacji SP ZDD w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul.Solskiego 15.
18.05.2005 13:17 171/IX/03 Uchwała nr 171/IX/2003 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Rudzie Śl. przy ul.Osiedl
18.05.2005 13:14 172/IX/03 Uchwała nr 172/IX/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul.Radoszowskiej 163.
18.05.2005 13:11 173/IX/03 Uchwała nr 173/IX/2003 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
18.05.2005 13:10 174/IX/03 Uchwała nr 174/IX/2003 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
18.05.2005 13:08 175/IX/03 Uchwała nr 175/IX/2003 w sprawie zwiekszenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003.
18.05.2005 13:06 176/IX/03 Uchwała nr 176/IX/2003 w sprawie zaciagnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18.05.2005 13:04 177/IX/03 Uchwała nr 177/IX/2003 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.
17.05.2005 15:37 178/IX/03 Uchwała nr 178/IX/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 147/VI/03 Rady Miejskiej z dnia 20.03.2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003.
17.05.2005 14:58 179/IX/03 Uchwała nr 179/IX/2003 w sprawie uzgodnienia przyjęcia przez MZOPO w Rudzie Śląskiej wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik
17.05.2005 14:52 180/IX/03 Uchwała nr 180/IX/2003 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003.
17.05.2005 14:48 181/IX/03 Uchwała nr 181/IX/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych jedno
17.05.2005 14:43 182/IX/03 Uchwała nr 182/IX/2003 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych niezbędnego dla ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników PUP w Rudzie Śląskiej...
17.05.2005 14:40 183/IX/03 Uchwała nr 183/IX/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 777/XLIV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2001 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka
17.05.2005 14:37 184/IX/03 Uchwała nr 184/IX/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 822/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 31.01.2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ru
17.05.2005 14:32 185/IX/03 Uchwała nr 185/IX/2003 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w łotych dla ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników MOPS w Rudzie Śl.
17.05.2005 14:29 186/IX/03 Uchwała nr 186/IX/2003 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Ru
17.05.2005 14:26 187/IX/03 Uchwała nr 187/IX/2003 w sprawie wyboru członka Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
17.05.2005 14:22 188/IX/03 Uchwała nr 188/IX/2003 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
17.05.2005 13:57 189/IX/03 Uchwała nr 189/IX/2003 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
17.05.2005 13:53 190/IX/03 Uchwała nr 190/IX/2003 w sprawie wyboru członka Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.