Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2005 15:57 155/VIII/2003 Uchwała nr 155/VIII/2003 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2002 wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Prezydenta Miasta ...
19.05.2005 15:55 156/VIII/2003 Uchwała nr 156/VIII/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu* użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2274/98 o pow. 498 m2 zabudowanej budynkiem ...
19.05.2005 15:51 157/VIII/2003 Uchwała nr 157/VIII/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani * i Panu * użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2251/98 o pow. 437 m2 zabudowanej budynkiem...
19.05.2005 15:49 158/VIII/2003 Uchwała nr 158/VIII/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani * użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2275/98 o pow. 499 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalny
19.05.2005 15:23 160/VIII/2003 Uchwała nr 160/VIII/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im.Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2002 r., dla którego gmina jest organizatorem.
19.05.2005 15:15 159/VIII/03 Uchwała nr 159/VIII/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 245/XVII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20.12.1999 r.
19.05.2005 15:13 161/VIII/03 Uchwała nr 161/VIII/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2002 dla której Gmina jest organizatorem.
19.05.2005 15:11 162/VIII/03 Uchwała nr 162/VIII/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MOK im.H.Bisty w Rudzie Śląskiej za 2002 r., dla którego gmina Ruda Śląska jest organizatorem.
19.05.2005 15:08 163/VIII/03 Uchwała nr 163/VIII/2003 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w Rudzie Śl. ogłoszonego na dni 7 i 8