Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2008 09:57 KKO.7660-90/08 Ogłoszenie w spr."Informacji o wyrobach zawierającyh azbest i miejscu ich wykorzystania" i "Informacji o wyrobach zaiwerających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone"
28.11.2008 13:26 EZ.8020-19/08 Wybór oferty dla zadania: „Badanie sprawozdania finansowego za 2008 rok dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2”.
27.10.2008 12:01 EZ.8020-19/08 Zaproszenie do składania ofert dla: "Badanie sprawozdania finansowego za 2008 rok dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śl. przy ul. Lipa 2".
28.07.2008 11:24 AL.0731-11/08 Ogłoszenie nt. sporządzania zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
16.05.2008 13:01 PS/II/0716/18/08 Informacja Wojewody Śląskiego w spr. placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym (...).
07.05.2008 15:50 KKS.76403-30/07 Komunikat Agencji Rynku Rolnego w spr. nowego roku kwotowego.
07.05.2008 15:44 KKS.76403-30/07 Komunikat Agencji Rynku Rolnego w spr. zużytego materiału siewnego
08.04.2008 15:33 KKS.76403-30/07 Postanowienie PP Inspektora Sanitarnego w spr. "Modernizacja ul. Kokota w Rudzie Śląskiej (...)".
26.03.2008 15:47 KKS.76403-30/07 Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w spr.: "Budowa odcinka trasy N-S (...)".
15.01.2008 12:41 EZZ.80216-2/08 Zaproszenie do składania ofert dla: „Realizacja talonów z zaliczki alimentacyjnej”.
07.01.2008 15:19 KKO.7660-1/08 Ogłoszenie w sprawie złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest (...).