Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2009 10:42 KKO.7660-61/09 Ogłoszenie w spr. „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” i „Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone”
01.09.2009 14:27 AGD.6446-1/09 Ogłoszenie w sprawie handlu w miejscach wyznaczonych w okresie 25 październik - 2 listopad.
18.08.2009 09:42 FM.0718-2/09 Ogłoszenie o zaproszeniu do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
07.05.2009 14:33 AUL.7320-3/09 Wyłożenie do publicznego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
17.04.2009 11:36 AUB.7353-701/08 Decyzja o inwestycji drogowej - ul. Nad Bytomką.
17.04.2009 11:30 AUB.7353-686/08 Decyzja o inwestycji drogowej - ul. Krakusa.
17.04.2009 11:26 AUB.7353-699/08 Decyzja o inwestycji drogowej - ul. Kłosowa.
17.04.2009 11:20 AUB.7353-692/08 Decyzja o inwestycji drogowej - ul. Ciasna.
15.04.2009 12:13 AUB.7353-702/08 Decyzja o inwestycji drogowej - ul. Wysoka.
04.03.2009 14:55 AUB.7353-686/08 Inwestycja drogowa - ul. Krakusa.
04.03.2009 14:52 AUB.7353-692/08 Inwestycja drogowa - ul. Ciasna.
04.03.2009 14:34 AUB.7353-699/08 Inwestycja drogowa - ul. Kłosowa.
17.02.2009 13:55 AUB.7353-702/08 Inwestycja drogowa - ul. Wysoka.
06.02.2009 13:21 AUB.7353-701/08 Inwestycja drogowa - ul. Nad Bytomką.
09.01.2009 13:43 AUB-7353-550/08 Inwestycja drogowa - ul. Borowa.
09.01.2009 13:35 AUB-7353-549/08 Inwestycja drogowa - ul. Chłopska.