Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2009 11:56 AP.341-121/08 ogłoszenie o udzielenie zamówienia - zawarciu umowy
14.04.2009 14:12 AP.341-121/08 Zawiadomienie o wyniku postępowania (wybór najkorzystniejszej oferty)
05.03.2009 16:57 AP.341-121/08 Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania nr 21 i 22
05.03.2009 12:58 AP.341-121/08 Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedzi na zapytanie nr 20
03.03.2009 15:38 AP.341-121/08 wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
03.03.2009 15:24 AP.341-121/08 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.02.2009 15:38 AP.341-121/08 wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
24.02.2009 15:35 AP.341-121/08 wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
24.02.2009 15:30 AP.341-121/08 wyjaśnienie treści Spoecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
24.02.2009 15:28 AP.341-121/08 wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pytania cd.
24.02.2009 15:19 AP.341121/08 wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i inf. o zmianie terminu składania ofert
24.02.2009 14:18 AP.341-121/08 zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
18.02.2009 15:42 AP.341-121/08 informacja o zmianie terminu składania ofert
18.02.2009 14:59 AP. 341-106/08 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
03.02.2009 12:10 AP.341-121/08 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i inf. o zmianie terminu składania ofert
03.02.2009 12:07 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
03.02.2009 12:05 AP.341-121/08 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
27.01.2009 11:46 AP.341-121/08 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
12.01.2009 12:38 AP.341-121/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
12.01.2009 10:44 AP.341-121/08 Ogłoszenie o zamówieniu