Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2009 10:31 AP.341-128/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.04.2009 12:26 AP.341-128/08 Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.03.2009 13:14 AP.341-128/08 Zapytanie nr 28 i odpowiedź
17.03.2009 09:07 AP.341-128/08 Zapytanie nr 26 i 27 i odpowiedzi
12.03.2009 15:41 AP.341-128/08 Zapytania nr 24 i 25 i odpowiedzi
10.03.2009 13:54 AP.341-128/08 Zapytania nr 8,12,14,16,18,20-23 i odpowiedzi
10.03.2009 12:04 AP.341-128/08 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu
05.03.2009 15:27 AP.341-128/08 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu
03.03.2009 14:37 AP.341-128/08 Zapytania Nr 10, 13, 15, 17 i 19 + odpowiedzi
20.02.2009 11:06 AP.341-128/08 Informacja o zmianie SIWZ - zmiana terminu
20.02.2009 11:04 AP.341-128/08 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu
18.02.2009 13:59 AP.341-128/08 Zapytania nr 7, nr 9, nr 11 i odpowiedzi
18.02.2009 13:56 AP.341-128/08 Zapytania nr 5, nr 6 i odpowiedzi
12.02.2009 13:55 AP.341-128/08 Informacja o zmianie SIWZ - zmiana terminu
12.02.2009 13:47 AP.341-128/08 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11.02.2009 11:28 AP.341-128/08 Zapytanie nr 4 do SIWZ i odpowiedzi
28.01.2009 15:41 AP.341-128/08 Pytania i odpowiedzi
21.01.2009 11:27 AP.341-128/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21.01.2009 11:24 AP.341-128/08 Ogłoszenie o zamówieniu