Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.04.2009 09:43 AP.341-3/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
30.03.2009 12:56 AP.341-3/09 Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.03.2009 15:11 AP.341-3/09 Zapytanie nr 8 i odpowiedzi
05.03.2009 14:35 ApP.341-3/09 Zapytania 4-7 i odpowiedzi
05.03.2009 12:54 AP.341-3/09 Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
05.03.2009 12:52 AP.341-3/09 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
02.03.2009 08:41 AP.341-3/09 Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
12.02.2009 14:32 AP.341-3/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.02.2009 14:30 AP.341-3/09 Ogłoszenie o zamówieniu