Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2009 12:57 AP.341-1/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.07.2009 12:02 AP.341-1/09 Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.06.2009 13:47 AP.341-1/09 Sprostowanie
15.06.2009 10:29 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 28, 29, 30, 31 + odpowiedzi
09.06.2009 15:11 AP.341-1/09 Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
09.06.2009 15:08 AP.341-1/09 Ogłoszenie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu
08.06.2009 12:50 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 25 + odpowiedź
02.06.2009 14:53 AP.341-1/09 Ogłoszenie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu
02.06.2009 14:01 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 26 i 27 + odpowiedzi
02.06.2009 08:20 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 24 + odpowiedź
29.05.2009 10:38 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 21, 22, 23 + odpowiedzi
22.05.2009 15:23 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 + odpowiedzi oraz informacja o przesunieciu terminu składania i otwarcia ofert
22.05.2009 15:19 AP.341-1/09 Ogłoszenie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu
21.05.2009 12:08 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 9, 10, 11 + odpowiedzi
18.05.2009 13:24 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 6 + odpowiedź
18.05.2009 11:41 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 7 i 8 + odpowiedzi
15.05.2009 11:45 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 4 i 5 + odpowiedzi
08.05.2009 12:56 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 2 i 3 + odpowiedzi
06.05.2009 09:46 AP.341-1/09 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
22.04.2009 10:17 AP.341-1/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
10.04.2009 09:59 AP.341-1/09 Ogłoszenie o zamówieniu