Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2009 09:20 AP.341-27/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.06.2009 09:18 Ap.341-27/09 Ponowny wynik
28.05.2009 13:02 AP. 341-27/09 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
06.05.2009 14:04 AP.341-27/09 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
06.05.2009 12:55 AP.341-27/09 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
06.05.2009 12:45 AP.341-27/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05.05.2009 14:29 AP. 341-27/09 Informacja o wniesionym proteście
29.04.2009 14:50 AP.341-27/09 Odpowiedż na zapytanie nr 3
29.04.2009 13:03 AP. 341- 27/09 Odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2
16.04.2009 16:11 AP.341-27/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
16.04.2009 16:09 AP. 341-27/09 Ogłoszenie o zamówieniu