Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2009 12:34 AP.341-42/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.06.2009 14:22 AP.341-42/09 Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.06.2009 14:06 AP.341-42/09 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
08.06.2009 11:39 AP.341-42/09 Zmiana terminu składania ofert
08.06.2009 10:19 AP.341-42/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
27.05.2009 12:27 AP.341-42/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27.05.2009 12:25 AP.341-42/09 Ogłoszenie o zamówieniu