Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2009 10:50 AP.341-54/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
03.09.2009 10:52 AP.341-54/09 Ponowne zawiadomienie o wyniku postępowania
07.08.2009 12:01 AP.341-54/09 Wybór oferty najkorzystniejszej
06.07.2009 12:04 AP.341-54/09 Zapytanie + odpowiedż nr 11
06.07.2009 12:00 AP.341-54/09 Zapytanie + odpowiedź na 10
06.07.2009 11:55 AP.341-54/09 Zapytanie + odpowiedź na 9
03.07.2009 15:44 AP.341-54/09 Zapytanie + odpowiedź nr 7,8
03.07.2009 10:31 AP.341-54/09 Zapytanie + odpowiedź nr 6
03.07.2009 10:24 AP.341-54/09 Zapytanie + odpowiedź nr 2
02.07.2009 11:35 AP.341-54/09 Zapytanie i odpowiedzi 3, 4, 5
22.06.2009 16:44 AP.341-54/09 Zapytanie, odpowiedź nr 1
17.06.2009 10:03 AP.341-54/09 Ogłoszenie o zamówieniu (2)
12.06.2009 12:44 AP.341-54/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.II
12.06.2009 11:48 AP.341-54/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.06.2009 11:43 AP.341-54/09 Ogłoszenie o zamówieniu