Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2009 15:34 AP.341-70/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14.08.2009 12:48 AP.341-70/09 Zawiadomienie o wyniku postepowania
23.07.2009 09:33 AP.341-70/09 Zapytanie nr 3 i odpowiedź
17.07.2009 11:53 AP.341-70/09 Zapytanie nr 1 i nr 2 i odpowiedzi
13.07.2009 16:13 AP.341-70/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
13.07.2009 16:12 AP.341-70/09 Ogłoszenie o zamówieniu