Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2009 10:06 AP.341-65/09 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
30.09.2009 14:52 AP.341-65/09 informacja o zawarciu umowy
11.09.2009 11:38 AP.341-65/09 zawiadomienie o wyniku postępowania
07.08.2009 15:49 AP.341-65/09 Zapytania nr 1,2,4,5,6 i 7+ odpowiedzi
03.08.2009 11:46 AP.341-65//09 Zapytanie nr 3 i odpowiedź, zmiana terminu składania ofert
03.08.2009 11:45 AP.341-65/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
14.07.2009 11:12 AP.341-65/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
14.07.2009 11:10 AP.341-65/09 ogłoszenie o zamówieniu