Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2009 14:06 AP.341-80/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
03.09.2009 11:49 AP.341-80/09 Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.08.2009 10:49 AP.341-80/09 odpowiedzi na pytanie 3/zmiana terminu składania ofert
13.08.2009 10:21 AP.341-80/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.08.2009 14:01 AP.341-80/09 Zapytanie nr 1 i nr 2 + odpowiedzi
07.08.2009 14:00 AP.341-80/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
17.07.2009 13:29 AP.341-80/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
17.07.2009 13:28 AP.341-80/09 Ogłoszenie o zamówieniu