Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2009 15:41 AP.341-60/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy
29.09.2009 10:39 AP.341-60/09 zawiadomienie o wyniku postępowania
01.09.2009 11:06 AP.341-60/09 zapytanie nr 13 wraz z odpowiedziami
31.08.2009 09:44 AP.341-60/09 zapytanie nr 12 wraz z odpowiedziami
31.08.2009 09:41 AP.341-60/09 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
27.08.2009 12:45 AP.341-60/09 zapytanie nr 11 wraz z odpowiedzią
25.08.2009 13:05 AP.341-60/09 zapytanie nr 10 wraz z odpowiedzią
25.08.2009 12:47 AP.341-60/09 powtórne odpowiedzi na zapytania nr 2-9
24.08.2009 12:03 AP.341-60/09 zapytania od 2-9 wraz z odpowiedziami
24.08.2009 12:00 AP.341-60/09 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
17.08.2009 12:55 AP.341-60/09 Informacja o zmianie postanowień SIWZ
17.08.2009 12:51 AP.341-60/09 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.08.2009 12:28 AP.341-60/09 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
27.07.2009 15:08 AP.341-60/09 Dodanie brakujących plików z dokumentacji technicznej - SIWZ
24.07.2009 12:50 AP.341-60/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
24.07.2009 12:48 AP.341-60/09 ogłoszenie o zamówieniu