Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2010 15:41 AP.,341-95/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
05.01.2010 08:08 AP.341-94/09 Zawiadomienie o wyniku postępowania w wyniku powtórzonej oceny ofert
30.09.2009 14:50 AP.341-94/09 zawiadomienie o wyniku postepowania
10.09.2009 11:08 AP.341-94/09 odpowiedzi na pytania 9 i 10
08.09.2009 14:32 AP.341-94/09 odpowiedzi na pytania 8
04.09.2009 13:38 AP.341-94/09 Odpowiedź na zapytanie nr 4 i 7
03.09.2009 16:24 AP.341-94/09 Zapytania do SIWZ nr 5 i 6 - wraz z odpowiedziami
03.09.2009 15:50 AP.341-94/09 ogłoszenie o zmianie terminu
03.09.2009 08:30 AP 341-94/09 zapytania i odpowiedzi nr 3
28.08.2009 14:04 AP.341-94/09 odpowiedzi na pytania 2
26.08.2009 14:07 AP.341-94/09 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu
24.08.2009 13:21 AP.341-94/09 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 1
06.08.2009 13:21 AP 341-94/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
06.08.2009 13:17 AP 341 94/09 ogłoszenie o zamówieniu