Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.01.2010 10:37 AP.341-87/09 informacja udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy
09.11.2009 13:36 AP.341-87/09 zawiadomienie o wyniku postępowania - wyborze oferty
06.10.2009 10:04 AP.341-87/09 zapytania nr 31,32,33 i 35 wraz z odpowiedziami
05.10.2009 10:33 AP.341-87/09 zapytanie nr 29 pkt 2 wraz z odpowiedzią
02.10.2009 15:18 AP.341-87/09 zapytania nr 25,26,27,28,29 (1) ,30 wraz z odpowiedziami
02.10.2009 12:11 AP.341-87/09 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
29.09.2009 12:39 AP.341-87/09 informacja o zmianie terminu otwarcia ofert
28.09.2009 14:15 AP.341-87/09 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
25.09.2009 15:33 AP.341-87/09 Zapytanie Nr 23 + odpowiedź
23.09.2009 14:09 AP.341-87/09 zapytania nr 17,20,22 i 24 wraz z odpowiedziami oraz zmiana terminu otwarcia ofert
22.09.2009 09:36 AP.341-87/09 zapytania nr 18 i 21 wraz z odpowiedziami
17.09.2009 11:53 AP.341-87/09 zapytania nr 13-16 wraz z odpowiedziami
17.09.2009 11:51 AP.341-87/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16.09.2009 12:35 AP.341-87/09 zapytania nr 11 i 12 wraz z odpowiedziami
14.09.2009 14:45 AP.341-87/09 zapytanie nr 19 wraz z odpwiedzią - zmiana terminu składania ofert
11.09.2009 11:09 AP.341-87/09 zapytania nr 7,8 i 9 wraz z odpowiedzami
07.09.2009 11:16 AP.341-87/09 zapytanie nr 3,5,6 i 10 wraz z odpowiedziami
02.09.2009 11:31 AP.341-87/09 zapytanie nr 2 i nr 4 wraz z odpowiedziami
26.08.2009 13:00 AP.34187/09 zapytanie nr 1 warz z odpowiedziami
11.08.2009 09:39 AP.341-87/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
11.08.2009 09:36 AP.341-87/09 Ogłoszenie o zamówieniu