Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2009 10:51 AP.341-100/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - informacja o zawarciu umowy
29.09.2009 15:18 AP.341-100/09 zawiadomienie o wyniku postępowania
09.09.2009 16:46 AP.341-100/09 Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ
09.09.2009 16:41 AP.341-100/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
08.09.2009 11:03 AP.341-100/09 zapytanie nr 3 wraz z odpowiedziami
07.09.2009 14:30 AP.341-100/09 zapytania nr 1 i 2 i odpowiedzi
20.08.2009 15:50 AP.341-100/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.08.2009 15:47 AP.341-100/09 ogłoszenie o zamówieniu