Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2010 09:41 AP.341-64/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
23.12.2009 13:15 AP.341-64/09 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
21.10.2009 14:45 AP.341-64/09 Zapytanie nr XIV + wyjaśnienie
19.10.2009 15:15 Zapytanie + odpowiedź nr XIII
16.10.2009 14:03 AP.341-64/09 Odpowiedzi na zapytania VIII-XII
16.10.2009 14:00 AP.341-64/09 Zapytania Wykonawców: VIII-XII
16.10.2009 13:40 Ap.341-64/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.10.2009 13:27 AP.341-64/09 Kopia zapytań nr III-VII
07.10.2009 13:25 AP.341-64/09 Odpowiedzi na zapytania III-VII
07.10.2009 13:16 AP.341-64/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
01.10.2009 14:32 AP.341-64/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
01.10.2009 14:17 AP.341-64/09 Zmiana terminu postępowania
17.09.2009 15:32 AP.341-64/09 Zapytanie nr II + odpowiedź
16.09.2009 13:33 AP.341-64/09 Zapytanie nr I + odpowiedź
14.09.2009 14:19 AP.341-64/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ZP-406)
10.09.2009 10:35 AP.341-64/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
10.09.2009 10:32 AP.341-64/09 Ogłoszenie o zamówieniu (ZP-400)