Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2009 12:56 AP.341-117/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
09.11.2009 08:46 AP.341-117/09 Ogłoszenie o wynikach postępowania
26.10.2009 10:42 AP.341-117/09 Informacja o zmianie terminu składania ofert
26.10.2009 10:03 AP.341-117/09 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
23.10.2009 14:44 Ap.341-117/09 Odpowiedź na pytania nr 3
22.10.2009 14:39 AP.341-117/09 zapytanie i odpowiedzi nr 1 i 2
20.10.2009 14:29 Ap.341-117.09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.10.2009 14:28 AP.341-117/09 ogłoszenie o zamówieniu