Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2010 11:03 AP.341-141/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
31.12.2009 13:33 AP.341-141/09 Informacja o wyniku postepowania
14.12.2009 12:02 AP.341-141/09 Odpowiedzi na pytania nr 3
11.12.2009 13:53 AP.341-141/2 Odpowiedzi na zapytania nr 2
10.12.2009 15:00 AP.341-141/09 Odpowiedź na zapytania Wykonawców
08.12.2009 12:06 AP.341-141/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
08.12.2009 11:52 AP.341-141/09 ogłoszenie o zamówieniu