Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2010 10:37 AP.341-127/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
12.03.2010 09:27 AP.341-127/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zad.1, 3, 4 i 5)
17.02.2010 12:24 AP.341-127/09 Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.01.2010 15:27 AP.341-127/09 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź
06.01.2010 12:24 AP.341-127/09 Zapytanie Nr 2 + odpowiedź
18.12.2009 11:08 AP.341-127/09 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
12.12.2009 10:55 AP.341-127/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.12.2009 10:53 AP.341-127/09 Ogłoszenie o zamówieniu