Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2010 10:13 AP.341-128/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
23.03.2010 15:19 AP.341-128/09 Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej
03.03.2010 09:56 AP.341-128/09 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
22.01.2010 16:05 AP.341-128/09 Postanowienie nr AP/0156-4/10
22.01.2010 16:01 AP.341-128/09 Postanowienie nr AP/0156-3/10
22.01.2010 15:57 AP.341-128/09 Postanowienie nr AP/0156-2/10
22.01.2010 14:05 AP.341-128/09 Wyjasnienia do udzielonych odpowiedzi
21.01.2010 11:57 AP.341-128/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21.01.2010 11:47 AP.341-128/09 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
19.01.2010 11:22 AP.341-128/09 Odpowiedź i zapytanie nr 17
18.01.2010 13:16 AP.341-128/09 Odpowiedzi i zapytania nr 15,16
15.01.2010 13:00 AP.341-128/09 Protest III
15.01.2010 08:20 AP.341-128/09 Protest II
12.01.2010 15:48 AP.341-128/09 Odpowiedzi i zapytanie nr 11,12,13,14. Zmiana terminu
12.01.2010 14:59 AP.341-128/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
12.01.2010 11:56 AP.341-128/09 Protest
08.01.2010 14:11 AP.341-128/09 Odpowiedzi i zapytania nr 9,10
06.01.2010 10:44 AP.341-128/09 Odpowiedzi i zpytania nr 5,6,7,8
06.01.2010 10:01 Ap.341-128/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
31.12.2009 09:07 AP.341-128/09 Zapytania i odpowiedzi
31.12.2009 09:05 AP.128/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21.12.2009 09:52 AP.341-128/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21.12.2009 09:51 Ap.341-128/09 Ogłoszenie o zamówieniu