Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2010 10:14 AP.341-52/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.02.2010 10:06 AP.341-52/09 zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór oferty
05.02.2010 14:46 AP>341-52/09 zapytanie nr 3 do SIWZ wraz z odpowiedziami (powtórzone)
04.02.2010 12:48 AP.341-52/09 zapytanie nr 3 i odpowiedzi
02.02.2010 10:48 AP.341-52/09 zapytania do SIWZ i odpowiedzi
02.02.2010 09:38 AP.341-52/09 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
01.02.2010 09:57 AP.341-52/09 roztrzygnięcie protestu
25.01.2010 11:16 AP.341-52/09 informacja o zmianie terminów
25.01.2010 11:15 AP.341-52/09 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
20.01.2010 13:24 AP.341-52/09 zawiadomienie o proteście
15.01.2010 14:19 AP.341-52/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
15.01.2010 14:18 AP.341-52/09 ogłoszenie o zamówieniu