Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2010 15:04 AGS.0114-13/10 Informacja nt wzrostu podatku VAT.
22.12.2010 15:21 KKO.7660-30/10 Ogłoszenie w sprawie „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” i „Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone”
21.12.2010 14:10 ALN.7100–83/10 Decyzja o przyznaniu mieszkań z zasobów RTBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
20.12.2010 14:08 AUB.7353-708/10 Wszczęcie postępowania w spr. inwestycji drogowej - ul. Tęczowa.
29.11.2010 11:30 ALN.7100-81/2010 Decyzja o przyznaniu mieszkania z zasobów RTBS Sp. z o.o. w Chorzowie.
26.11.2010 08:31 AU.0114-1-232/10 Informacja w spr. obwieszczenia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 117/09.
22.11.2010 14:58 ALN.7100–79/2010 Decyzje o przyznaniu mieszkań z zasobów RTBS Sp. z o.o. w Chorzowie.
26.10.2010 12:02 FM.0718-2/10 Ogłoszenie w sprawie odwołania aukcji dotyczącej nabycia udziałów w Spółce PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
26.10.2010 10:06 AM.7542-18/10 Zbycie używanego, wielkoformatowego plotera kolorowego HP DesignJet 800 PS (...).
20.10.2010 12:31 AUB.7353-459/10 Inwestycja drogowa przy ul.Moniuszki - wydanie decyzji.
28.09.2010 11:38 FM.0718-2/10 Prezydent Miasta Ruda Śląska zaprasza do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie prowadzonej w formie ustnej w sprawie nabycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
23.09.2010 09:42 AGD.6446-11/10 Wnioski o prowadzenie handlu w okresie 25 października do 2 listopada 2010 r.
20.09.2010 09:16 FM.0718-2/10 Ogłoszenie w sprawie aukcji dot. zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
08.09.2010 14:52 AUB.7353-459/10 Inwestycja drogowa przy ul. Moniuszki - wszczęcie postępowania.
16.08.2010 12:27 FM.0718-2/10 Ogłoszenie w sprawie aukcji dotyczącej nabycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
21.06.2010 09:14 EZ.0114-62/10 Ogłoszenie w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
18.05.2010 15:00 Ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego
26.04.2010 13:27 FM.0718-2/10 Odwołanie aukcji w sprawie nabycia udziałów PEC Sp. z o.o.
31.03.2010 12:15 FM.0114-10/10 Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji (...) w sprawie nabycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
29.03.2010 09:52 FM.0718-2/09 Ogłoszenie w spr. aukcji w sprawie nabycia udziałów PEC Sp. z o.o.
01.03.2010 14:52 FM.0718-2/09 Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji (...) w sprawie nabycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
05.02.2010 10:54 AGS.72205-16/09 Ogłoszenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.